Fotoreportáž: Deň vďačnosti saleziánskej rodiny

(Šaštín, 3. septembra 2014) – Z uplynulého Dňa vďačnosti, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 90. výročia príchodu saleziánov na Slovensko, sme vám už priniesli článok. Dnes vám ponúkame aj fotoreporáž. Viac fotografií nájdete na našom Facebooku.

2014 09 03 Sastin1

Pred desiatou hodinou dopoludnia sa pred bazilikou začala schádzať saleziánska rodina

2014 09 03 Sastin2

 Svätej omši predsedal a kázal vikár hlavného predstaveného, don Francesco Cereda 

2014 09 03 Sastin3

Dňa vďačnosti sa zúčastnilo približne 1500 ľudí, z toho asi stovka saleziánov

2014 09 03 Sastin4

Po omši nasledoval spoločný obed a priestor na rozhovory na nádvorí

2014 09 03 Sastin5

Zastúpené boli všetky vekové kategórie, od najmenších stretkárov až po exallievov – seniorov

2014 09 03 Sastin6

Don Jozef Luscoň pripravil prezentáciu o histórii saleziánov na Slovensku

2014 09 03 Sastin7

Don Cereda odovzdal saleziánom spolupracovníkom Projekt apoštolského života

2014 09 03 Sastin8

Na záver programu nasledovala spoločná adorácia

2014 09 03 Sastin9

So saleziánskou rodinou sa slovkom rozlúčil otec provinciál, don Jozef Ižold

Foto: Terézia Liptáková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.