František na Luníku IX: Pán nás vidí spolu. Trpezlivosť a konkrétnosť prináša ovocie (+VIDEO)

(Košice 15. septembra 2021) – Pápež František prišiel na Luník IX, aby odovzdal posolstvo pevnej nádeje pre všetkých. Rómsku komunitu utvrdil vo viere, že sú v srdci Cirkvi, lebo „nikto sa v Cirkvi nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok.“ Majoritnú spoločnosť pozval pamätať, že Boh si nás praje „každého iného, ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu.“

2021 09 15 papez-na-Luniku-IX-2

Už ráno boli chlapci z Luníka s dvoma saleziánmi vítať Svätého Otca pri ceste z letiska s talianskym nápisom „Benvenuto Francesco da noi“ (Vitaj, František, u nás). Nechýbala slovenská, vatikánska a rómska zástava. Aspoň tam, keďže počas oficiálneho programu neboli zástavy dovolené.

Svätý Otec František prišiel na Luník IX na jednoduché pódium, ktoré zdobil len dizajn kvetov z kresieb miestnych detí, presne o minútu po šestnástej. Vítali ho mohutné volania „Amaro papežiš.“ Vyše 2000 prítomných, vyše 150 novinárov a niekoľko stoviek členov rôznych bezpečnostných zložiek boli svedkami nevídanej spoločnej radosti z prítomnosti pápeža.

2021 09 15 papez-na-Luniku-IX-3

František si najprv vypočul krátky pozdrav saleziána Petra Bešenyeia, ktorý predstavil históriu práce s Rómami na Slovensku i na Luníku, a dve svedectvá. Vo svojich slovách potom vyzdvihol svedectvo Jána Hera s manželkou, „ako konkrétnosť spoločného života môže zbúrať mnoho stereotypov, ktoré sa inak zdajú byť neprekonateľné.“ Ocenil – aj pohľadom a úsmevom – tiež svedectvo mladej rodiny Nikoly a Reného s deťmi Filipom a Šimonom. „Pomohli ste nám: váš príbeh lásky sa narodil tu a dozrel vďaka blízkosti a povzbudeniu, ktoré ste dostali. Cítili ste sa posilnení a chceli ste prácu; cítili ste sa milovaní a vyrastali ste s túžbou dať svojim deťom niečo viac.“ Lebo, ako povedal ďalej pápež, „kde je starostlivosť o osobu, kde je pastoračná práca, kde je trpezlivosť a konkrétnosť, tam prichádza ovocie. Nie hneď, časom, ale prídu.“ V jeho slovách zaznela silná nádej: „Cesta k pokojnému spolužitiu je integrácia. Je to organický, pomalý a vitálny proces, ktorý začína vzájomným poznaním, trpezlivo pokračuje a pozerá sa do budúcnosti. A komu patrí budúcnosť? Deťom. Ony nás majú zorientovať: ich veľké sny sa nemôžu zlomiť o naše bariéry. Chcú rásť spolu s ostatnými, bez prekážok a zabraňovania. Zaslúžia si integrovaný a slobodný život.“

 

Z úst Svätého Otca zazneli aj slová konkrétnej vďaky za venovanie sa „bratom a sestrám“ – nielen – z rómskeho prostredia: „Drahí kňazi, rehoľníci a laici, milí priatelia, ktorí venujete svoj čas tomu, aby ste svojim bratom a sestrám poskytli všestranný rozvoj, ďakujem! Ďakujem za všetku prácu s tými, ktorí sú na okraji. Myslím aj na utečencov a väzňov.“

Nasledovné slová pápeža Františka, ktoré zazneli na Luníku, kde ho na dvore saleziánskeho domu privítala celá miestna komunita a tiež provinciál don Peter Timko, sú priamou výzvou zo strany 266-ho Petrovho nástupcu: „Ďakujem, don Peter (Bešenyei – pozn.red.), za to, že ste nám povedali o pastoračných centrách, kde nerobíte sociálnu asistenciu, ale osobné sprevádzanie. Ďakujem vám saleziáni. Pokračujte na tejto ceste, ktorá nevytvára ilúziu, že môže dať všetko a hneď, ale je prorocká, pretože zahŕňa najmenších, buduje bratstvo, zasieva pokoj. Nebojte sa vyjsť v ústrety marginalizovaným. Zistíte, že idete v ústrety Ježišovi. On vás očakáva tam, kde je krehkosť, nie pohodlie; kde je služba, nie moc; kde ide o vtelenie sa a nie o potešenie. Tam je On.“

2021 09 15 papez-na-Luniku-IX-6

Dvojhodinový prípravný program i celé stretnutie s pápežom sledovali nielen stovky registrovaných účastníkov, ale ďalšie stovky miestnych obyvateľov z okolia. Ešte dopoludnia celebroval pre prítomných a v spoločenstve asi 40 kňazov, svätú omšu salezián biskup Mons. Vladimír Fekete, Apoštolský prefekt Azerbajdžanu. Veľký miešaný zbor už pri eucharistii aj v popoludňajšom programe vytvoril piesňami radostnú atmosféru očakávania, ktorú po odchode Svätého Otca vystriedalo večer priam pre Luník netradičné ticho. Rómovia prežívali veľkú vďačnosť. Pápeža napokon videli napríklad aj tri upratovačky, ktoré počas dňa mali službu v miestnej základnej škole, kde bolo tlačové stredisko a jedna z dobrovoľníčok na ich otázku, či by aj oni mohli vidieť pápeža, ich s odvahou priviedla priamo na okraj koridoru pre novinárov, s dobrým výhľadom. Iste ony – jednoduché ženy z Luníka – ako aj mnohí účastníci i organizátori spoločne prežívali to, čo pápež vyjadril na záver aj po rómsky – „Palikerav! Ďakujem.“

2021 09 15 papez-na-Luniku-IX-9

Don Peter Bešenyei po odchode Svätého Otca z Luníka vyjadril svoje bezprostredné pocity slovami: „V každom jednom z nás je teraz veľa emócií. Sú to chvíle veľmi vzácne. Príhovor, ktorý mal Svätý Otec – osobne sa budem k nemu vracať, aby som vedel tak hlbšie preskúmať a pochopiť posolstvo, ktoré nám Svätý Otec priniesol.“

2021 09 15 papez-na-Luniku-IX-7

2021 09 15 papez-na-Luniku-IX-5

rhsdb, foto © Saleziáni don Bosca / Vladimír Škuta a Róbert Chovanec

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.