Generálna predstavená FMA: Všetci sme povolaní žiť túto skúsenosť z krízy s vierou a nádejou

(Taliansko/Rím, 7. mája 2020) – Posledný aprílový víkend slávili po celom svete saleziánky Svetový deň vďačnosti. Sestry ďakovali generálnej predstavenej za 12 rokov jej služby.

Tento rok sa sviatok slávil v rímskej provincii San Giovanni Bosco s mottom: „Váš život je strom, ktorý prináša ovocie.“

Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov sestra Yvonne Reungoat ako odpoveď na všetky prijaté blahoželania z provincií z celého sveta a zo saleziánskej rodiny napísala ďakovnú správu.

„Tento rok nás situácia spôsobená koronavírusom prinútila vymyslieť nový slávnostný režim a kreativita bola skvelá! Myslím, že môžem povedať, že príprava a slávenie sviatku mali veľkú hĺbku, pretože sme sa sústredili na to podstatné… V skutočnosti som necítila vzdialenosť… naopak cítila som, že ste sa ku mne priblížili, v mojom srdci!“ píše matka Yvonne.

V súvislosti s mariánskym mesiacom tiež vyjadrila svoju prosbu: „Chystáme sa vstúpiť do mája, ktorý je venovaný Márii Pomocnici kresťanov. S dôverou vás žiadame, aby ste podporili ľudí postihnutých Covid-19, vyprosili silu tým, ktorí sa o nich starajú, a povzbudili ich rodiny. Zverujte všetkých, ktorí zomreli na tento vírus, do náručia matky. A tiež, čo najskoršie ukončenie tejto pandémie. Ona, matka nám pomôže vytvoriť budúcnosť, aby dar charizmy zostal svetlom pre všetkých mladých mužov a ženy na svete. Keď vám ďakujem, cítim sa s vami v úplnej harmónii vo viere, že dnes sme všetci povolaní žiť túto skúsenosť z krízy s vierou a nádejou a byť v maximálnej možnej miere solidárni s tými, ktorí sa nachádzajú v tejto situácii materiálnej a duchovnej potreby.“

Celé znenie textu nájdete na www.salezianky.sk.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.