Generálna predstavená saleziánok bola vymenovaná za členku vatikánskej kongregácie

(Taliansko, Rím, 16. júla 2019) – Svätý Otec František vymenoval nových členov Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. V zozname 23 nových členov publikovanom Svätou stolicou v pondelok 8. júla je sedem žien. Medzi novovymenovanými členmi zložky Rímskej kúrie zameranej na zasvätený život sú aj matka Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice (FMA) a zasvätená laička, hlavná zodpovedná sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca.  

"Doteraz boli členkami tohto vatikánskeho dikastéria okrem kardinálov a biskupov iba hlavní predstavení mužských kongregácií. Ďakujme Svätému Otcovi za tento prejav dôvery voči našej Matke a nášmu Inštitútu a zintenzívnime modlitbu za ňu a za poslanie, ktoré je jej zverené pre službu Cirkvi a osobitným spôsobom zasvätenému životu," povedala generálna sekretárka Inštitútu FMA sr. Piera Cavaglià.

Kongregácia, ktorú vedie kardinál Joao Braz de Aviz, je zložená z piatich úradov a jej úlohou je podporovať a usmerňovať formy zasväteného a mníšskeho života v katolíckej cirkvi. Prítomnosť žien medzi členmi dikastérií je jedným zo znakov, ktoré vypovedajú o tom, že pápež František chce ženám v Cirkvi zveriť väčšie zodpovednosti.

Matka Yvonne Reungoat je deviatou hlavnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Animuje a vedie Inštitút v autentickom duchu saleziánskeho bratstva a služby životu. Osobitnú pozornosť kladie na misionársku dimenziu, animáciu povolaní, napredovanie k svätosti, spoločné poslanie Inštitútu s mladými a laikmi, spoluprácu s rôznymi skupinami saleziánskej rodiny a otvorenosť pre Cirkev. V roku 2018 bola zvolená za prezidentku Únie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí Talianska (USMI).

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.