Generálna predstavená saleziánok pozýva k spoločnej modlitbe ruženca za mier vo svete

(Rím, 10. marca 2022) – Sestra Chiara Cazzuola pozýva všetky saleziánky a výchovné komunity k modlitbe ruženca. Píše im list v spoločnej reflexii počas zimného pléna s generálnou radou a zoči-voči zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii. Zvoláva v ňom na spoločnú modlitbu ruženca za mier vo svete, ktorá sa uskutoční v priamom prenose 12. marca.

„Nosíme v srdci presvedčenie, že mier sa buduje s mierom. Len proces zmierenia založený na rešpektovaní práv a povinností každého občana a každej zo strán môže viesť k mieru. Vzdelávanie a ohlasovanie evanjelia, ktoré osvecuje myseľ, mení srdce a posúva vôľu k spoločnému dobru, je stále viac spôsob, akým chceme ísť ‚do posledného dychu‘. V tejto historickej chvíli výchovný program dona Bosca, ‚výchova dobrých kresťanov a čestných občanov‘, je aktuálnejší ako kedykoľvek predtým,“ píše predstavená.

V liste poďakovala všetkým za mnohé formy solidarity a podpory pre obyvateľstvo a komunity sestier na Ukrajine. Podľa slov sr. Chiary nás modlitba spája a živí nádej, pomáha nám nájsť konkrétne a konštruktívne spôsoby na podporu pokoja a zmierenia.

„So sestrami z rady Vám navrhujem, aby sme sa v sobotu 12. marca 2022 o 13:00 (talianskeho času) spoločne pomodlili svätý ruženec. Budeme sa modliť za mier a za ukončenie nepriateľstva vo všetkých častiach sveta. Je to ďalší verejný a jednomyseľný prejav našej dôvery v mocný príhovor Márie Pomocnice. Ide aj o náš výchovný záväzok k pokoju a účinnému odsúdeniu všetkých foriem násilia a nespravodlivosti,“ uzatvára svoj list generálna predstavená.

Zdroj: salezianky.sk

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.