Generálna predstavená sestier saleziánok matka Chiara Cazzuola navštívi Slovensko

Matka Chiara príde na Slovensko po prvýkrát. Počas návštevy chce bližšie spoznať realitu slovenskej Cirkvi a saleziánskej rodiny. Okrem iného sa stretne s apoštolským nunciom Mons. Nicola Girasolim a s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom, predsedom KBS.

Matka Chiara počas dní 31. júla až 4. augusta navštívi niektoré komunity saleziánok, a to v Bratislave, Trnave, Nitre, Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici, Rožňave a Prešove. Všetky dcéry Márie Pomocnice zo slovenskej provincie sa s ňou stretnú v Badíne pri Banskej Bystrici. V nedeľu 4. augusta tam uvedie do služby novú provinciálnu predstavenú saleziánok sr. Janu Kurkinovú.

„Sr. Chiaru som pozvala na stretnutie hneď po jej zvolení za generálnu matku a pri každej príležitosti som jej pozvanie opakovala. Veľmi si vážim, že chce spoznať Slovensko. Hľadala možnosti, kedy prísť a spoznať našu realitu, keďže u nás ešte nebola. Príde práve v čase odovzdania služby novej provinciálke a nás veľmi teší, že jej návšteva vyšla práve takto,“ povedala súčasná provinciálna predstavená saleziánok sr. Monika Skalová.

Informovala: Dagmara Čepelová, FMA
Foto: cgfmanet.org

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.