Generálne vedenie

Súčasným hlavným predstaveným Saleziánov dona Bosca je kard. Ángel Fernández Artime. Na vedúce miesto kongregácie bol zvolený 11. marca 2000 na 28. generálnej kapitule na obdobie šiestich rokov 2020 – 2026. Je desiatym nástupcom dona Bosca.

S hlavným predstaveným pri animovaní a správe Saleziánskej spoločnosti spolupracuje hlavná rada. Tak ako hlavného predstaveného, aj hlavnú radu volí generálna kapitula.

Súčasnú hlavnú radu na obdobie 2020 – 2026 tvoria:

Vikár hlavného predstaveného: don Stefano Martoglio
Hlavný ekonóm: pán Jean Paul Muller
Radca pre formáciu: don Ivo Coelho
Radca pre pastoráciu mládeže: don Miguel Angel García Morcuende
Radca pre spoločenskú komunikáciu: don Gildásio Mendes dos Santos
Radca pre misie: don Alfred Maravilla

Radca pre región Stredomorie: don Juan Carlos Pérez Godoy
Radca pre región Stredná a severná Európa: don Roman Jachimowicz
Radca pre región Stredná a severná Amerika: Hugo Orozco Sánchez
Radca pre región Latinská Amerika: Gabriel Romero
Radca pre región Východná Ázia a Oceánia: don Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
Radca pre región Južná Ázia: don Michael Biju
Radca pre región Afrika a Madagaskar: don Alphonse Owoudou

SALEZIÁNSKY ERB
SALEZIÁNSKE LOGO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.