Generálnej predstavenej saleziánok Yvonne Reungoat udelili Rad Čestnej légie

(Rím, 13. januára 2021) – V mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Francúzskej republiky z 1. januára 2021, týkajúceho sa povýšenia a menovania do Národného rádu v Čestnej légii a do Národného rádu za zásluhy sa uvádza: „Generálnej predstavenej Inštitútu dcér Márie Pomocnice, sestre Yvonne Reungoat, bolo udelené vymenovanie Officier de la Légion d’Honneur.“

Motivácia udelenia Čestnej légie: „Už viac ako rok čelí celá francúzska populácia a mnoho krajín po celom svete vážnej zdravotnej kríze Covid-19, ktorá má veľké humanitárne, vzdelávacie a sociálne následky. Mnoho občanov sa profesionálne a dobrovoľne angažuje v boji proti vírusu na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach činnosti.“

Národný rad Čestnej légie je najvyššie francúzske vyznamenanie stanovené po francúzskej revolúcii. V súčasnosti sa udeľuje, podľa rôznych stupňov, za významné zásluhy v službe národu. V júli 2012 bola matke Yvonne udelená rytierska medaila v Národnom ráde Čestnej légie.

Menovanie, ktoré generálnej predstavenej saleziánok Yvonne Reungoat udelila Francúzska republika, bude mať pozitívne účinky nielen vo Francúzsku. Významné je v celom saleziánskom svete, ktorý sa zaviazal odovzdávať hodnoty evanjelia mladým ľuďom.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.