Generálny postulátor saleziánov: ďalší krok v procese Titusa Zemana vo februári

(Bratislava 31. august 2016) – Generálny postulátor saleziánov don Pierluigi Cameroni navštívil v závere augusta Bratislavu. Prišiel informovať o vývoji procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana, slovenského saleziána s povesťou mučeníka. Proces sa veľmi rýchlo chýli k svojmu záveru, najbližším krokom je zasadnutie vatikánskej komisie kardinálov a biskupov, po ktorom sa bude čakať už na dekrét od pápeža, čím sa otvorí cesta k blahorečeniu.

Don Pierluigi Cameroni najprv rokoval s provinciálom saleziánov donom Jozefom Ižoldom a s niektorými členmi provinciálnej rady. Informoval ich o vývoji procesu, hovorili aj o rôznych možnostiach ako rozširovať poznanie o Božom služobníkovi. Zdôraznil potrebu uvažovať nad osobnosťou Titusa Zemana a jeho príbehom aj z pohľadu duchovného a teologického a pripomenul, že osobnosť Božieho služobníka nepatrí len saleziánom, ale celej Cirkvi.

2016 08 31 cameroni 6 Foto: Don Bosco media

Generálny postulátor don Cameroni potom o priebehu procesu informoval aj bratislavského arcibiskupa. Mons. Zvolenského, ktorému, tak ako pred tým provinciálovi saleziánov, oficiálne oznámil dátum zasadnutia vatikánskej komisie kardinálov a biskupov, ktorí budú skúmať otázku mučeníctva Titusa Zemana vo februári na budúci rok. Posledným krokom v procese bude dekrét o mučeníctve, ktorý vydá Svätý Otec František. Don Cameroni a Mons. Zvolenský spoločne hovorili aj o potrebe vhodnejšieho zachovania ostatkov Titusa Zemana pre budúcnosť. Mons. Stanislav Zvolenský vyjadril potešenie z tak rýchleho napredovania procesu.

Don Pierluigi Cameroni navštívil tiež Vajnory, ako „charizmatické miesto“ – ako sa sám vyjadril –, kde bol don Titus Zeman pokrstený, birmovaný, kde slávil svoju primičnú omšu i mnohé omše po návrate z väzenia, a kde okrem detstva prežil aj posledné roky života. V tamojšom kostole sa v prítomnosti miestneho správcu farnosti pri uložených ostatkoch Božieho služobníka pomodlil za jeho blahorečenie, zastavil sa tiež na cintoríne na mieste kde bolo pôvodne pochované telo Božieho služobníka a napokon sa krátko stretol aj s dvoma ešte žijúcimi sestrami a ďalšími príbuznými dona Titusa Zemana.

2016 08 31 cameroni 5 Foto: J&E&K UNIVERSUM, s.r.o.

2016 08 31 cameroni 3 Foto: J&E&K UNIVERSUM, s.r.o.

2016 08 31 cameroni 2V sprievode synovca dona Titusa, pána Michala Titusa Radošinského, sa generálny postulátor saleziánov v centre Bratislavy zastavil pred budovou Justičného paláca, kde bol don Titus väznený a odsúdený, pred krajským policajným riaditeľstvom ľudovo zvaným „Dva levy“, a napokon pri bývalej štátnej nemocnici na Mickiewiczovej, odkiaľ don Titus začal 31. augusta 1950 svoju prvú výpravu s mladými saleziánskymi bohoslovcami cez Moravu do Rakúska a Talianska.

V závere svojej návštevy, v utorok 30. augusta večer, v Kostole Márie Pomocnice na Miletičovej, don Cameroni veriacim v príhovore predstavil niektoré črty Božieho služobníka Titusa Zemana, osobitne jeho poslušnosť božej vôli. V závere povedal: „V tento večer, keď sa pozeráme na príklad dona Titusa, prosme si dar poslušnosti Duchu Svätému. A modlime sa, aby Cirkev čím skôr mohla oficiálne uznať svätosť tohto svojho syna. Pozývam teda všetkých nás, aby sme poznávali dona Titusa, modlili sa k nemu a napodobňovali ho.“

Don Pierluigi Cameroni ako generálny postulátor saleziánov má na starosti všetky procesy blahorečenia a svätorečenia Saleziánov don Bosca a saleziánskej rodiny. V úrade generálneho postulátora je od roku 2010. Na Slovensku bol už aj v decembri 2012, pri ukončení diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho služobníka Titusa Zemana.

2016 08 31 cameroni 4 Foto: J&E&K UNIVERSUM, s.r.o.

2016 08 31 cameroni 1 Foto: J&E&K UNIVERSUM, s.r.o.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.