Generálny radca pre misie: Je potrebné prejsť od fundraisingu k mobilizácii zdrojov

(Rím, 13. októbra 2023) – V októbrovom čísle Cagliero 11 nás hlavný zodpovedný za saleziánske misie don Alfred Maravilla pozýva pomáhať misiám. Obyčajne si pod tým hneď predstavíme finančne príspevky. Jeho výzva je však omnoho širšia. Konkrétne sa o nej dočítate v článku Mobilizovať misionárske zdroje.

Zdroj: savio.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.