Gorazd Zvonický získal ocenenie in memoriam za celoživotné dielo

Významnému básnikovi, prekladateľovi, pedagógovi, katolíckemu kňazovi, saleziánovi a misionárovi Gorazdovi Zvonickému bola 14. februára 2013, v Primaciálnom paláci v Bratislave slávnostne udelená cena Fra Angelico (in memoriam) za celoživotné dielo a prínos kresťanských hodnôt do umenia. Cenu Fra Angelico udeľuje Konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru. Odovzdávania sa zúčastnili bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS Mons. František Rábek a ďalší hostia. Cenou Fra Angelico bolo ocenených viacero osobností. Ocenenie pre Gorazda Zvonického prevzal provinciál Saleziánov don Bosca na Slovensku, Karol Maník.

Gorazd Zvonický (29.6.1913 – 27.7.1995), vlastným menom Andrej Šándor, sa narodil v Močaranoch, dnes súčasť Michaloviec. Je významnou osobnosťou slovenských dejín a katolíckej moderny. V júni 2013 si verejnosť pripomenie sté výročie jeho narodenia. Pri tejto príležitosti pripravuje provincia Saleziánov don Bosca na Slovensku v spolupráci s mestom Michalovce, Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického a Maticou Slovenskou v Michalovciach viacero aktivít a podujatí.  

Životné dielo a tvorba Gorazda Zvonického výrazne ovplyvnili vývoj literatúry na Slovensku. Zaslúžil sa o bohatú básnickú tvorbu – vydal viacero básnických zbierok (napr. Sejba perál, Mýtnik pred Madonou, Prebúdza sa zem, Len črepy, Smer Mariánska hora a mnohé iné), cyklus sonetov s názvom Na igricovom kare. V roku 1973 vydal zborník s názvom Rozsievač perál. Písal tiež eseje a novely, napr. Okolo kľúčovej dierky či Keď mlčať nie je zlato. Osobitným spôsobom sa venoval mariánskej poézii. V roku 1993 vyšiel výber z jeho básnickej tvorby s názvom Chcem sa ti ozvať (pri príležitosti 80-tych narodenín) a dielo Si krajšia moja vlasť.

Gorazd Zvonický bol významným prekladateľom, k jeho najväčším prekladateľským prínosom patrí trojzväzkové dielo Hymny na posvätenie času, ktoré sa používajú v súčasnej liturgii. V roku 1974 vydal výber päťdesiatich ôsmych básní zo zbierky Rerum vulgarium fragmenta, ktoré aj prebásnil.) V roku 1985 preložil z taliančiny životopis svätého Františka Saleského z pera Adolfa L´arca. Zvonický pomáhal pri redakcii Rímskeho misálu latinsko-slovenského, ktorý vyšiel v  roku 1966. Z latinčiny prekladal aj pápežské encykliky. Bol veľmi aktívny pri pastoračnej službe Slovákom v emigrácii. V roku 1959 stál pri zrode Zahraničnej Matice Slovenskej, v roku 1966 sa stal redaktorom básnickej edície Lýra, ktorá sa stala vlajkovou loďou slovenskej exilovej poézie. Gorazd Zvonický vykonával aj pedagogickú prácu – pôsobil ako profesor na slovenskom gymnáziu v Ríme.

V roku 1984 Ústredie slovenskej katolíckej inteligencie (ÚSKI) so sídlom vo Švajčiarsku  udelilo Gorazdovi Zvonickému Veľkú zlatú cyrilo-metodskú medailu. V roku 1993 mu prezident Talianskej republiky Oscar Lugi Scalfara udelil vysoké štátne vyznamenanie Commendatore Al Merito della Republica Italiana – Rytiersky rád Za zásluhy o Taliansku republiku.

Zaujímavosťou je, že sa v roku 1950 Gorazd Zvonický zúčastnil druhého prechodu – úteku cez hranice do Turína. Tento prechod viedol salezián Titus Zeman. Zemanov diecézny proces blahorečenia bol na Slovensku ukončený v decembri 2012.

Peter Novák

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.