GPS kurz pritiahol nové dievčatá

(Veľký Biel, 23. marca 2016) – Počas víkendu 17.-19. marca sa vo Veľkom Bieli stretlo 14 mladých dievčat z rôznych častí Slovenska na kurze o rozlišovaní povolania GPS. Tento projekt je už niekoľko rokov stabilnou ponukou sestier saleziánok.

"Aj týmto spôsobom sa snažíme pomôcť dievčatám zorientovať sa v živote, objaviť krásu povolania, ktoré Boh každej z nich daroval. Tešíme sa, že kurz oslovil nové dievčatá, ktoré chcú prísť zas," povedala sr. Paulína, členka GPS tímu.

Názov jarného kurzu „Ja som chlieb života“ naznačoval témy, ktorým sa účastníčky počas víkendu venovali. Prostredníctvom prednášok, diskusií, aktivít, ale aj času ticha s Bohom sa zamýšľali nad poslaním ženy, konkrétne nad rozmerom obety a materstva.

Okrem GPS tímu zloženého zo sestier saleziánok, ich noviciek a manželského páru s deťmi viedli jednotlivé časti programu aj externí hostia – Ján Maturkanič SDB, Dagmar Kráľová FMA a manželia Ondrušovci.

„Najviac ma oslovila Aničkina prednáška, ktorá mi ponúkla nový realistickejší pohľad na to, čo to znamená byť matkou. Trošku mi otvorila oči,“ vyjadrila sa účastníčka.

Najbližšou ponukou GPS tímu budú duchovné cvičenia v júni v Trlenskej doline pri Ružomberku.

Zdroj: www.salezianky.sk

   

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.