GPS kurz saleziánok o rozlišovaní povolania pre dievčatá upgradoval

(Bratislava, 7. septembra 2021) – Už jedenásť rokov je na scéne kurz GPS, ktorým prešlo mnoho veriacich dievčat, hlavne zo saleziánskeho prostredia. Od septembra 2021 sa opäť spúšťa prihlasovanie pre dievčatá vo veku 18 – 26 rokov.

O čom kurz GPS bude?

Počas jedného školského roka sa dievčatá intenzívnejšie budú venovať svojej osobe a duchovnému životu. Cesta sebaporozumenia a odhaľovanie zmyslu života v spolupráci s Bohom sú základné kroky pre rozlišovanie povolania v Božom pláne.

Ako budú stretnutia prebiehať?

Po spustení prihlasovania, na nultom online GPS stretnutí v septembri, sa dievčatám predstaví kostra programu na celý rok a ich úlohy. Tak sa budú môcť zodpovednejšie rozhodnúť, či do programu ďalej vstúpia záväzne na obdobie jedného roka.

Od októbra do júna prebehne päť stretnutí v časoch, ktoré by mali byť vhodné aj pre VŠ dievčatá. Dve z nich budú online, čo je finančná aj časová výhoda. Miestom stretnutí bude Dolný Kubín a na záver pôjde o pútne miesto, ktoré bude veľkým prekvapením.

Kto a dokedy sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu dievčatá zo všetkých kútov Slovenska, ktoré spĺňajú vekovú kategóriu 18 – 26 rokov so záujmom o obsah GPS kurzu. Môžu tak spraviť priamo cez prihlasovací formulár alebo mailom gps.fma@gmail.com, prípadne cez FB stránku: GPS salezianky. Tím sestier zodpovedných za kurz GPS im zašle ďalšie inštrukcie.

Prihlasovanie bude otvorené od septembra do októbra, teda do času prvého stretnutia. V prípade rýchlejšieho naplnenia kapacity skupiny sa termín uzavrie skôr. Kurz GPS je určený pre malú stabilnú skupinu cca 15 – 17 dievčat.

Tím GPS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.