GPS tím má za sebou akciu roka. Dievčatá sa vrátili z Púte aj za moje povolanie

(Padova, Mornese, Turín, 28. marca 2019) – Plný autobus žien a jeden kňaz. To nie je začiatok vtipu, ale realizácie sna, ktorý si tím pastorácie povolaní smelo "rozsníval" ešte v septembri. V predvečer sviatku sv. Jozefa sa však sen začal plniť. Začala sa Púť aj za moje povolanie do Mornese a Turína.

V dňoch 18. – 24. marca takmer 40 mladých žien z celého Slovenska, ale aj z Čiech a Ukrajiny, prijalo pozvanie kráčať po stopách sv. Márie Dominiky Mazzarellovej a sv. Jána Bosca na netradičnej púti. Tematika púte bola poprepletaná s otázkou povolania, jeho konkrétnymi aspektmi.

Prvou zastávkou po krátkej noci na Mamateyovej v Bratislave bola Padova – pôsobisko sv. Antona Paduánskeho, patróna vzývaného pri hľadaní stratených vecí. Po svätej omši a individuálnej modlitbe za púť zamierili dievčatá k ďalšej zastávke ich púte. Podvečer dorazili do Mornese, ktoré ich prijalo veľkolepo, s rozozvučanými zvonmi. "Pohostinnosť sestier sa dala doslova dýchať či ochutnať v každom súste skvelého jedla aj srdečnej atmosféry," pochvaľovali si dievčatá.

Tri dni strávené v tejto dedinke oslovili nejednu účastníčku. “Pre mňa boli najsilnejším momentom asi dve udalosti zo života Main, a to keď sa ako mladá dobrovoľne “vydáva na smrť” a ide sa starať o chorých príbuzných. A druhý silný moment v živote prvých sestier – to, že žili v extrémne nehostinných podmienkach, trpeli hladom, boli v Mornese (kolégiu) nechcené a predsa to nevzdali – že možno by stačilo spraviť krok späť alebo stranou a zbavili by sa ťažkostí, ale ony ich dobrovoľne podstupovali,“ podelila sa Martina z Dubnice nad Váhom.

Postupne si dievčatá spolu so sestrami prešli miesta života Main od narodenia, cez detstvo na Valponaske, začiatky angažovanej služby vo farnosti až po zasvätenie sa Pánovi a život v kolégiu. Na každom z miest si mohli v tichu prejsť svoju etapu života spolu s Máriou Dominikou, a konfrontovať tak svoju cestu povolania.

Jednotlivými miestami ich sprevádzala sr. Gabika Baňasová. K dispozícii im boli aj ostatné členky GPS tímu saleziánky Janka Kurkinová, Mária Gregová a Mária Královičová. Sesterskú päticu doplnila slovenská misionárka na Ukrajine sr. Mária Reháková. Mužský prvok zastúpil salezián kňaz don Vladimír Peregrim, ktorý bol dievčatám k dispozícii v kňazskej službe počas celej púte.

Putovanie zavŕšili dievčatá pri Panne Márii Pomocnici na Valdoccu v Turíne. Tu ich sprevádzal salezián don Peter Stellmach, don Enrico a saleziánske postulantky z Turína. Čo si z tejto púte odnášajú konkrétne dievčatá? „Do svojej každodennosti si odnášam radosť a veľký pokoj a to, že nebudem riešiť nepodstatné veci, ktoré doteraz zamestnávali moju myseľ. Oslobodzuje ma, že to, čo je dôležité, je prísť do neba,“ povedala Daniela zo Sabinova.

"Smelo môžeme ako tím GPS povedať: je za nami akcia roka! Ale nie naša, no doslova Pánova „robota“. To On posielal dievčatá a zapĺňal miesta v autobuse do posledného. On pohýnal srdcia darcov a dobrodincov. On (spolu so sr. Euzébiou) vybavil počasie. On nás čakal na každom mieste kam sme plánovali doputovať!" zhodnotili na záver organizátorky púte.

Zdroj: www.salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.