Haiti po štyroch rokoch od zemetrasenia

(Port-au-Prince, Haiti, 16. januára 2014) – 12. januára sme si pripomenuli štvrté výročie zemetrasenia, ktoré zdevastovalo Haiti. Počas týchto štyroch rokov sa saleziáni nikdy nezastavili v pomoci a podpore tých, ktorí to potrebovali, pripomínajúc si slová hlavného predstaveného: „Nestačí, aby ste znovu vybudovali len steny.“

Od roku 2010 saleziáni a ich partnerské neziskové organizácie a sociálni pracovníci z rôznych organizácií rozvinuli intervenčný program, ktorý je navrhnutý nielen na pohotovostnú fázu, ale aj na fázy rekonštrukcie a ľudského rozvoja.

Počas roku 2013 sa podarilo uskutočniť niekoľko dôležitých výsledkov. Patria medzi ne napríklad obnovenie prevádzok a nutričnej pomoci v školách pre viac ako 21 tisíc detí, rozšírenie výučby na stredných a stredných odborných školách, nové počítačové učebne, v saleziánskej farnosti Nepoškvrneného počatia v Cité Soleil sa uskutočnil projekt výučby hudby a tanca ako pomoci prekonania traumy po zemetrasení.

Pri príležitosti štvrtého výročia zemetrasenia hlavný predstavený zdôraznil potrebu pokračovania práce saleziánov na Haiti: „Obrazy enormnej tragédie, ktorá zasiahla túto krajinu sú stále živé vo vašich mysliach a srdciach. Doterajšie rekonštrukcie aj práca, ktorá ešte bude urobená, nebudú hotové, ak nebudú sprevádzané vytváraním novej kultúry, ktorá pomáha uistiť krajinu, že už nebude trpieť pohromami, ako bola táto, aj v budúcnosti. Nebudujte teda len steny, ale snažte sa obnoviť našu saleziánsku prítomnosť aj inými cestami.“

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.