Heslo 2014: Duchovná skúsenosť dona Bosca ako zdroj saleziánskej svätosti

(Rím, Taliansko, 4. júla 2013) – Hlavný predstavený oznámil na konci prvého stretnutia letného zhromaždenia Generálnej rady tému Hesla na rok 2014: Čerpáme z duchovnej skúsenosti dona Bosca, aby sme kráčali po ceste svätosti podľa nášho špecifického povolania.

Študovali sme históriu a pedagogiku dona Bosca. Teraz, v treťom roku príprav na dvojsté výročie jeho narodenia, budeme študovať fundamentálny aspekt – jeho spiritualitu.

Don Pascual Chávez prezentuje a komentuje slogan Hesla krátkym textom. Priamo vyzdvihuje saleziánsku spiritualitu ako kresťanskú spiritualitu, ktorá má v jadre lásku. V tomto prípade hovoríme o „pastoračnej láske“, láske, ktorá nás poháňa hľadať „slávu Boha a spásu duší“: „caritas Christi urget nos“.

Pokračuje tým, že „saleziánska láska je aj výchovnou láskou, pretože nachádza zdroj vo výchove, ktorá jej umožňuje pomáhať mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti pre dobro; v tomto zmysle môžu mladí rásť, aby boli čestnými občanmi, dobrými kresťanmi a budúcimi obyvateľmi neba.“

„Znalosť aspektov života a aktivít dona Bosca a jeho výchovnej metódy nestačí,“ píše hlavný predstavený a pozýva nás k tomu, aby sme sa zoznámili s hlbokým vnútorným životom dona Bosca, ktorý môžeme nazývať jeho „dôvernosťou“ s Bohom. Znalosť chápaná ako historická a kritická štúdia by nám mala pomôcť objaviť podstatu don Boscovej spirituality. Bolo by zaujímavé mať nový duchovný profil dona Bosca, novú hagiografiu, v zmysle v akom je chápaný tento termín v súčasnej spirituálnej teológii. Don Chávez navrhuje sériu otázok, ktoré môžu pomôcť v pochopení spirituality Otca mladých.

Špecifické témy identifikované v Hesle 2014 zahŕňajú: duchovnú skúsenosť dona Bosca, jeho pastoračnú lásku ako stred a syntézu saleziánskej spirituality a saleziánsku spiritualitu, ktorá je platná a efektívna pre všetky povolania. Heslo vyzýva k systematickému a progresívnemu štúdiu toho, akým spôsobom prežíval túto spiritualitu don Bosco a ako môže byť prežívaná dnes. Saleziánska pastoračná činnosť pozostáva zo sprevádzania mladých ľudí pri ich snahe o objavenie svojho plánu života a povolania.

Hlavný predstavený nás vyzýva k ostražitosti pred možným nebezpečenstvom: „Naša spiritualita podlieha riziku vymiznutia, pretože časy sa zmenili a niekedy ju žijeme len povrchne. Aby sme ju oživili, potrebujeme začať od dona Bosca, jeho duchovnej skúsenosti a preventívneho systému.“ Don Chávez nám predstavuje zaujímavú výzvu, ktorá je veľmi dôležitá: „Potrebujeme lepšie pochopiť, ktoré časti saleziánskej spirituality môžeme ponúknuť mladým ľuďom, ktorí sú neveriaci, ľahostajní, alebo patria k iným náboženstvám, a ako im ich môžeme ponúknuť.“

Otváracia prezentácia témy Hesla 2014 sa končí náčrtom línií konania: hlbšie porozumenie duchovnej skúsenosti dona Bosca, záväzok žiť pastoračnú lásku a nakoniec samotné čítanie niektorých don Boscových textov.

Celý text Hesla 2014 nájdete TU.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.