Heslo 2018 – Sprevádzanie je hlavnou činnosťou

(ANS Rím, 2. januára 2018) – Vo sviatočnej atmosfére Vianoc 27. decembra podvečer hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime oficiálne predstavil Heslo 2018 pre saleziánsku rodinu: PESTUJME UMENIE POČÚVAŤ A SPREVÁDZAŤ. Heslo sa zakladá na biblickom verši „Pane, daj mi takej vody“ (Jn 4, 15). Predstavenie Hesla sa konalo tradične v hlavnom dome dcér Márie Pomocnice v Ríme.

Po pozretí si video-komentára k Heslu hlavný predstavený pozdravil generálnu matku Yvonne Reungoat FMA a početných zástupcov zložiek saleziánskej rodiny ako aj tím oddelenia pre spoločenskú komunikáciu na čele s hlavným radcom donom Filibertom Gonzálezom SDB.

2018 01 02 predstavenie Hesla

„Pre nás saleziánov je naliehavou, nevyhnutnou a podstatnou úlohou pracovať tak, že počúvame a sprevádzame našich chlapcov a dievčatá,“ zdôraznil hlavný predstavený a spýtal sa: „Na čo čakáme? Prečo sa nerozhodneme byť ochotní sprevádzať našich mladých? Prečo nepracujeme na tom, čo je dôležité v živote mladých? Čo nás brzdí v tejto našej podstatnej úlohe vychovávateľov? Prečo sa zamestnávame a tratíme čas inými vecami, keď táto je pre nás pravou výchovnou a evanjelizačnou prioritou?“

Generálna matka Rengoat na záver poďakovala hlavnému predstavenému za dar Hesla a pozvala FMA, aby prežívali a realizovali tento základný projekt charizmy dona Bosca a Márie Mazzarellovej.

„Sprevádzanie je,“ naliehal hlavný predstavený, „hlavnou činnosťou, ktorá má ako úlohu dialóg a ako cieľ podporu vzťahu medzi osobami a Pánom. Ak naše sprevádzanie neprivádza k Ježišovi Kristovi, nesprevádzame našich mladých.“

Ešte v decembri bol zverejnený aj plagát k Heslu 2018, ktorý má posolstvo sprevádzať. Jeho autorom je známy španielsky ilustrátor Patxi Velasco Fano, ktorý sa podpisuje pod svoje práce jednoducho ako Fano, priezviskom svojej matky, ktorá sa volala Fe (čo v španielčine znamená Viera). Ženatý, otec troch detí, vyučuje na Základnej škole v Malage.

Slovenský plagát Heslo 2018 

Fotogaléria z predstavenia Hesla 2018 

Pozrite si video komentár k Heslu 2018 – so slovenskými titulkami.


 

ANS, rhsdbfoto: ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.