Heslo 2020 „Dobrí kresťania a čestní občania“ pozýva odpovedať na výzvy meniaceho sa sveta

(Rím, 26. júla 2019) – Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime na záver letného zasadania hlavnej rady saleziánov zverejnil tému Hesla pre saleziánsku rodinu na rok 2020. Heslo, ktoré reflektuje súčasné dejinné okolnosti, je aktuálnym a pastoračne vhodným posolstvom desiateho nástupcu dona Bosca: „Buď tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi“ (Mt 6,10). „DOBRÍ KRESŤANIA A ČESTNÍ OBČANIA“.

2019 07 26 ans heslo2020

O motiváciách pre toto Heslo sám hlavný predstavený hovorí: „Po vypočutí si Konzulty saleziánskej rodiny v máji, som vybral túto tému, aj s ohľadom na to, že sme sprevádzali kroky Cirkvi s rodinami počas dvoch Synod, videli sme realitu mladých na Synode a otvorili sme sa pre pekné výzvy, ktoré sú pred nami ako saleziánskou rodinou: byť naďalej skutočnými evanjelizátormi-vychovávateľmi mladých k viere.“

Don Artime tiež podčiarkuje v Hesle na rok 2020, že „ako saleziánska rodina musíme byť pozorní voči veľkým ľudským výzvami v našom svete. Sú nimi čestnosť osôb, prežívanie aktívneho občianstva, ktoré hľadá dobro, uplatňovanie sociálnej náuky Cirkvi v každodennom živote, uprednostnenie najviac znevýhodnených, prispievanie k tomu, aby kresťania a naši mladí boli v službe druhým cez službu politiky, ďalej osobitná pozornosť na encykliku Laudato Si´, pozornosť voči klimatickým zmenám a starosť o stvorenstvo, a – prirodzene – pevná obhajoba, ktorú musí saleziánska rodina prejavovať voči ľudským právam, osobitne právam mladistvých, lebo sú najkrehkejší. S týmito prístupmi chceme ponúknuť dva veľké piliere výchovy dona Bosca a uskutočňovať ich.“

Heslo 2020 ponúka príležitosť znovu oživiť, čo don Bosco myslel a aký bol jeho spôsobom konania medzi mladými.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.