Heslo na rok 2016 pozýva zažiť dobrodružstvo Ducha

(Rím, 10. júla 2015) – Hlavný predstavený zverejnil Heslo pre saleziánsku rodinu na rok 2016 a niektoré línie jeho komentára. V hesle pozýva: „S JEŽIŠOM zažime spolu dobrodružstvo Ducha“.

Don Ángel Fernández Artime vo svojom druhom Hesle sústreďuje pozornosť saleziánskej rodiny na viaceré prvky: predovšetkým na pôsobenie, aktivitu Ducha Svätého, ktorý klope na dvere každého ľudského srdca, potom sa hovorí o skúsenosti cesty, putovania v zmysle dobrodružstva, lebo na tejto ceste nie sú istoty, ale sú tam prekvapenia, výzvy, aj prekážky a napreduje sa v tomto dobrodružstve vďaka vedeniu Ducha.

Hlavný predstavený pozýva zažiť dobrodružstvo Ducha saleziánsku rodinu i mladých, priam prosí mladých, aby dovolili saleziánom kráčať „spolu“ s nimi po tejto ceste.

Prinášame tu plné znenie textu krátkej syntézy Hesla 2016, ako ju ponúka don Ángel Fernández Artime:

• Život je miesto, kde sa hrá o všetko. Všetci veľmi dobre poznáme túto skúsenosť, s jej rozličnými cestičkami a možnosťami, ktoré sa nám ponúkajú. Duch Svätý pôsobí práve tu, na našej životnej ceste, a v slobode klope na dvere každého ľudského srdca.

• Každý z nás má aj istú skúsenosť toho, čo znamená byť na ceste, cestovať, keď sme aj niekoľko dní cestovali a prešli sme veľké vzdialenosti. Táto skúsenosť putovania nám pomáha pochopiť, čo môže znamenať zažiť dobrodružstvo v Duchu Svätom.

• Čo znamená zažiť dobrodružstvo Ducha?- Je to predovšetkým cesta ZVNÚTORNENIA.- Zvnútornenie pre nás ale neznamená iba nejaké cvičenie v nás samých, nech by bolo akokoľvek dobrým cvičením. Pre nás veriacich je zvnútornenie cestou istej SPIRITUALITY, duchovnosti, ktorá sa rozvíja a prejavuje spôsobmi, o ktorých si neskôr povieme.

• Aj sám Ježiš zažil skutočné „dobrodružstvo“ otvorenosti voči Duchu Svätému. Ježiš vždy hľadal vôľu Otca, ktorý ho svojím Duchom vždy inšpiroval, sprevádzal, provokoval, viedol…

• Aj samotný don Bosco prežil celý svoj život v otvorenosti voči Duchu Svätému. Jeho túžbou bolo, aby odpovedal na to, čo od neho žiadal Boh, jednak voči seba i pre jeho chlapcov. To, čím on prešiel v Chieri, jeho rozlišovanie, bolo skutočným dobrodružstvom, v ktorom sa nechal viesť Duchom. Táto cesta ho počas tých rokov priviedla k jeho osobnej harmónii a jednote, ktoré sú na míle vzdialené od akejkoľvek fragmentácie, rozbitosti.

• To isté zažil Pán Ježiš, Mária z Nazaretu – ktorá zažila dobrodružstvo Ducha ako dôverovanie Bohu, bez toho, aby poznala cieľ, – a to isté zažil aj don Bosco, pre ktorého jeho áno Duchu znamenalo skutočné dobrodružstvo s neuveriteľnými výzvami, prekážkami. A aj my sme každý deň pozívaní, aby sme nastúpili na túto cestu Ducha Svätého, ktorým sa môžeme nechať sprevádzať, viesť a prekvapiť. Je to veľmi „dobrodružná“ cesta, na ktorej nie sú istoty, ale ktorej cieľový bod je úžasný.

• Ako sa prejavuje táto cesta zvnútornenia a spirituality, ktorá nám umožní žiť v sprevádzaní Duchom Svätým?- prejavuje sa hlbokou skúsenosťou viery,- v pestovaní komunitného rozmeru tejto viery,- v raste v milosrdenstve a v bratskej oblasti života.

• Napokon, by sme chceli poprosiť vás, drahí mladí, aby ste nám dovolili zažiť túto cestu spoločne. Kráčajme touto cestou spoločne! Učme sa spoločne, zažime túto skúsenosť spoločne, lebo to prospeje nám všetkým. A pod tým „všetkým“ máme na mysli saleziánsku rodinu – v je rozličných formách – ako hlavného adresáta tohto Hesla; ale myslíme aj na vás, tisícky mladých, ktorí ste v rôznych krajinách, kultúrach a saleziánskych dielach, animátori mladých, ktorí ich sprevádzajú v tomto dobrodružstve, na tejto ceste, ktorou máme kráčať. Na nej sme sprevádzaní Ním, Božím Duchom, ktorý – ako sme to už povedali – prekvapuje, povzbudzuje, provokuje, nadchýna, udivuje a sprevádza…

rhsdb, preklad Martin Rožek SDB, foto ANS

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.