Heslo na rok 2019: Svätosť je aj pre teba

(Rím, 16. júla 2018) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime zverejnil v piatok 13. júla predstavenie Hesla pre rok 2019: „Aby vo vás bola moja radosť! (Jn 15, 11) SVÄTOSŤ JE AJ PRE TEBA.“

Hoci Heslo každoročne pripravuje a predstavuje hlavný predstavený, don Artime uvádza, že toto Heslo „je ovocím dialógu v rámci Svetovej konzulty saleziánskej rodiny a má, šťastne a z milosti, veľa čo dočinenia s aktuálnym cirkevným časom a Synodou a tiež so záverečnou výzvou, ktorú synodálny dokument dáva na tému svätosti.“

V predstavení Hesla hlavný predstavený zdôrazňuje základnú skutočnosť svätosti a to otázkou: „Čo to chce povedať ´Svätosť aj pre teba´? Otázka je vzrušujúca, no ešte motivujúcejšia je odpoveď pre každého člena saleziánskej rodiny: „Svätosť nie je čosi voliteľné ´naviac´, nie je cieľ iba pre niektorých. Je to plný život, podľa Božieho plánu a daru. Je to cesta poľudšťovania.“

Táto každodenná svätosť sa reálne uskutočnila v životoch prežitých naplno v saleziánskej charizme. Sme takto pozvaní nezabudnúť, že v priebehu dejín sa saleziánska svätosť stala viditeľnou vo vlastných menách: Zeman, Stuchlý, Lutosa, Zatti, Srugi, Šándor, Lunkenbien a Simao Bororo, Comini, Ana María Lozanová, Laura Vicuňová, Alexandrína Mária da Costová, a mnohí ďalší a ďalšie…

Don Ángel Fernández Artime uvádza, že predstavenie Hesla 2019 „je úžasnou príležitosťou, aby sme boli v súhre s výzvou Svätého Otca v Apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate, ktorá má veľa čo dočinenia s našou saleziánskou charizmou. Don Bosco bol v tom zmysle veľkým učiteľom, mal schopnosť inšpirovať a sprevádzať svojich chlapcov po cestách každodennej svätosti.“

„Dôležité je byť svätí, nie byť vyhlásení za takých – vyzdvihuje hlavný predstavený. Kanonizovaní svätci predstavujú fasádu kostola. Ale kostol má vnútri veľa vzácnych pokladov, ktoré zostávajú zvonku neviditeľné.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.