Hlavný dom: HESLO na rok 2017 ku téme rodiny

(ANS, Rím, 8. júla 2016) – Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime zverejnil znenie a základný rámec pre posolstvo Hesla na rok 2017: „SME JEDNA RODINA! Každý dom, škola života a lásky“.

V línii pápeža a celej Cirkvi hlavný predstavený tento rok ponúka tému rodiny. „My sme rodina“, je úvodné tvrdenie Hesla 2017, ktoré chce zvýrazniť, že rodina je miestom života a je školou života a lásky.

Výber témy pre Heslo 2017 je odpoveďou na žiadosť zhromaždenia Svetovej konzulty saleziánskej rodiny, ktorá jednohlasne prosila zaoberať sa rodinou a to s pohľadom upretým na výzvy, ktorým ona čelí v nových okolnostiach, na uvažovanie dvoch zasadnutí Synody a na text apoštolskej exhortácie Svätého Otca „Amoris Laetitia“.

Heslo na rok 2017 nechce byť uzatvorením diskusie, ale naopak, chce ponúknuť členom saleziánskej rodiny niektoré zdôraznenia, aby mohli tému rozvíjať.

Hlavný predstavený číta tému rodiny v saleziánskom kľúči, pričom preberá hlavné nadpisy od pápeža a k tomu ponúka línie uvažovania, ktorých východiskom je dokument Saleziánska pastorácia mládeže – Základná koncepcia.

Predstavenie témy už naznačuje budúce návrhy činnosti, ktoré by mali vyplynúť z Hesla 2017: na prvom mieste smerom k rodinám, ktoré sú blízke saleziánskemu prostrediu; a potom v poslaní „saleziánskej rodiny vo svetle preventívneho systému dona Bosca: urobiť zo sveta dom, akoby veľký dvor rodiny, priateľov, zácviku do života a stretnutia sa s Bohom“.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.