Hlavný dom – Provinciáli z Európy hodnotili rozvoj Projektu Európa

(ANS, Rím, 4. decembra 2014) – V Ríme sa na konci novembra stretli saleziánski provinciáli z Európy, aby sa znova zaoberali spolu s hlavným predstaveným a jeho radou témou Projekt Európa (PE). Nechýbali dvaja slovenskí saleziáni – provinciál z Bratislavy don Jozef Ižold a provinciál saleziánov na Ukrajine don Karol Maník.

Cieľom stretnutia od 28. do 30. novembra v hlavnom dome saleziánov bola základná myšlienka PE, aby saleziáni skúmali, čo od nich očakáva Boh v dnešnej spoločnosti na starom kontinente. Obohatením a materiálom na rozmýšľanie a diskusiu bol aj referát saleziána kardinála Angela Amata o nedávnej synode o rodine. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime a jeho radcovia pripravili prehľad toho, čo sa doteraz podniklo v rámci PE a aké môžu byť nasledovné výzvy.

Provinciáli a hlavní radcovia sa zaoberali aj materiálom, ktorý poslali jednotlivé provinciálne rady ako zhodnotenie stavu PE, najmä v troch základných oblastiach – vnútorné oživenie, nové umiestnenie diel a reorganizácia európskych provincií, prijatie misionárov v Európe. Tieto tri hlavné okruhy charakterizujú PE už od jeho začiatku v roku 2008.

Na stretnutí boli prítomné aj dve členky generálnej rady sestier saleziánok. Po troch dňoch prác načrtol hlavný predstavený v záverečnom príhovore k provinciálom línie rozvoja PE, ktoré už počas decembra a januára hlavná rada na svojom pravidelnom plenárnom zasadaní rozvinie do konkrétnych krokov. Ďalšie stretnutie provinciálov Európy je naplánované na rok 2016.

Podľa ANS rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.