Hlavný dom: „Sacro Cuore“ bude definitívne centrálnym sídlom saleziánov (+mapa)

(ANS, Rím 20. decembra 2018) – V pondelok 17. decembra, na vigíliu 159. výročia založenia Saleziánskej spoločnosti hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime pri večernom slovku informoval ohľadom dôležitého rozhodnutia. Týka sa miesta, kde bude sídliť centrála saleziánov: bude to saleziánsky dom Sacro Cuore na Via Marsala v Ríme.

Ide o historický dom saleziánov: v tomto sídle don Bosco býval, keď prichádzal do Ríma, je to miesto „pamäte a lásky k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu“; je tu bazilika, kde pri oltári Márie Pomocnice don Bosco opakovane plakal pri omši, ktorú tam slávil na druhý deň po posviacke chrámu; a je to napokon aj miesto, kde don Bosco napísal svojim mladým známy „List z Ríma“ v roku 1884.

2018 12 20 ans hldomHlavný predstavený don Ángel Fernández Artime pri večernom slovku, 17. decembra, v Ríme.

Rozhodnutie vzniklo aj po dialógu s rímskou saleziánskou provinciou a štruktúrami, ktoré sídlia nateraz v tomto diele: pastoračné aktivity budú do roku 2020 premiestnené na iné miesta. Zostanú prítomné pastoračné aktivity spojené s bazilikou Božského Srdca, s mladými migrantmi a s izbičkami dona Bosca, ktoré sú súčasťou saleziánskych miest.

Proces, ako sa dospelo k tomuto historického rozhodnutiu, popísal hlavný predstavený don Ángel F. Artime v liste, ktorý adresoval členom Saleziánskej spoločnosti i celej saleziánskej rodiny.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.