Hlavný ekonóm píše list s odporúčaniami v boji proti Covid-19

(Rím, 27. marca 2020) – Odporúčania na predchádzanie nákazy, návrhy, ako ďalej pomáhať obyvateľstvu v rôznych miestnych kontextoch a nakoniec zopár podnetov, ktoré môžeme vyvodiť z tejto pandémie. To sú základné prvky bratského listu, ktorý zaslal hlavný ekonóm, Jean Paul Müller SDB všetkým provinciálom, v krajinách, ktoré musia čeliť globálnemu rozšíreniu koronavírusu.

Pán Müller pripomína najznámejšie a najzákladnejšie hygienické opatrenia na ochranu osôb a na zabránenie nakazeniu sa; následne ponúka saleziánskym komunitám niektoré špecifické postrehy.

„Naše vzory sú don Bosco a jeho chlapci v čase epidémie cholery. Nedávno sme mali našich odvážnych spolubratov v Sierra Leone a v Libérii v čase Eboly.“

Z tohto dôvodu hlavný ekonóm vyzýva, aby sa osobitne dbalo o starostlivosť o ľudí, ktorí sú najviac vystavení riziku nákazy ako sú „starší ľudia“ alebo „ľudia s chronickými chorobami, ako je cukrovka“, avšak „za predpokladu, že deti sú v bezpečí“.

Okrem vyhýbaniu sa paniky a psychózy, hlavný ekonóm Müller pripomína dôležitosť „dôkladného dodržiavania zákonov a usmernení, ktoré vydali občianske orgány“ a aby sme svedčili pred „mladými, farníkmi a dobrodincami, že ich rešpektujeme“, aby sme boli dobrým príkladom a podporovali masívne prijímanie osvedčených postupov.

Hlavný ekonóm okrem svedectva pripomína aj prejavenie solidarity a navrhuje niekoľko konkrétnych možností, ktoré máme v tomto čase pandémie: „Môžeme v našich ústavoch vyrábať rúška a tiež ich poskytovať verejnosti? … Uistime sa, že mydlo je voľne a hojne k dispozícii všetkým, ktorí sú s nami … Máme izby alebo priestory, kde spolubratia alebo študenti môžu zostať izolovaní v prípade, že majú príznaky? … Môžeme byť pripravení prijať chorých, ak v našej oblasti nemocnice kolabujú?“

Nakoniec pán Müller tiež pozýva, aby sme si vzali morálne poučenie zo všetkého, čo taká pandémia spôsobuje vo svete. Po dôležitosti solidarity, ktorá je základným pilierom všetkých ľudských vzťahov, pripomína dôležitosť osobnej hygieny a čistoty prostredia, zdravej výživy, zdravého životného štýlu, ako aj možnosti didaktických inovácií a evanjelizácie cez prostriedky spoločenskej komunikácie, až po autentickejší vzťah s Bohom, v ktorom sme si vedomí vlastných prostriedkov i vlastných obmedzení.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.