Hlavný ekonóm saleziánov: „Laudato Sì“ ako inšpirácia pre lepšiu budúcnosť

(Rím, 28. mája 2020) – „Týždeň Laudato Sì“, špeciálny týždeň pri príležitosti piateho výročia Laudato Sì, druhej encykliky pápeža Františka, sa konal od 17. do 24. mája. Pápež podpísal encykliku 24. mája 2015. O tomto týždni, ktorý chcel prehĺbiť tému integrálnej ekológie, hovorila agentúra ANS s hlavný ekonóm Saleziánskej kongregácie Jeanom Paulom Müllerom SDB.

Aké sú očakávania od tohto špeciálneho týždňa venovaného encyklike Laudato Sì?

Laudato Sì bola podpísaná pred piatimi rokmi a som veľmi rád, že bola ohlásená táto iniciatíva, ktorá slúži na to, aby sme nezabudli na dôležitosť tejto encykliky. Dúfam, že to bude pre saleziánov príležitosť lepšie porozumieť posolstvu, ktoré nám pápež František zveril v Laudato Sì. V skutočnosti, zatiaľ čo mladí ľudia, najmä chlapci a dievčatá z „Don Bosco Green Alliance“, úplne pochopili toto učenie, saleziáni musia urobiť viac, pretože sa ešte málo z obsahov tejto encykliky premenilo v našich domoch na konkrétne činy.

Akú úlohu mala „Don Bosco Green Alliance“ v týždni Laudato Sì?

Tak, ako to ja vidím, Laudato Sì je ako svetlo naznačujúce východ z tmavého tunela, ktoré nám hovorí: „Ak sa vydáte týmto smerom, odstránite veľa problémov vo svete“. Zelená aliancia dona Bosca (Don Bosco Green Alliance) pochopila, ktorou cestou sa treba vydať, aby sme zmenili svet, aby sme dali budúcnosť mládeži a ďalším generáciám. Môžeme mať v rukách všetky možné zdroje a akýkoľvek obnos peňazí, ale ak nevykonáme radikálnu zmenu, budeme naďalej žiť so zvyčajnými problémami, ktoré postihujú našu planétu, ako sú zmena klímy, znečistenie alebo sucho, ktoré neustále spôsobujú utrpenie a chudobu.

Je Laudato Sì počas tejto pandémie modelom, na ktorý sa treba pozerať, keď chceme vytvoriť spravodlivejší a udržateľnejší svet?

Iste. Laudato Sì musí byť inšpiráciou a musí ňou zostať aj do budúcnosti, pretože koronavírus skončí, ale zostanú iné problémy, iné choroby, ako napríklad Kawasakiho choroba, ktorá v súčasnosti postihuje mnoho detí. A potom je tu ekonomický aspekt. V dôsledku pandémie veľa ľudí skutočne stratilo všetko a existuje riziko, že sa niekto môže obohatiť na rastúcej chudobe, a že môže narásť nespravodlivosť voči tým najzraniteľnejším. Laudato Sì nám hovorí presne to, že musíme bojovať proti týmto neprávostiam a nespravodlivosti.

Aké je teda posolstvo tejto encykliky?

Laudato Sì sa neobmedzuje iba na to, že pozýva stavať domy s nulovými emisiami. Je to, samozrejme, dôležité pre životné prostredie, ale hlavným odkazom je: „Musíme bojovať proti nespravodlivosti, musíme veľa robiť pre ľudské práva a preto, aby sa rešpektovali práva mladých ľudí“.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.