Hlavný predstavený dal nové zadelenia bývalým členom hlavnej rady

(Rím, 11. mája 2020) – V piatok 8. mája don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, so svojimi radcami ukončili práce prvého zasadania hlavnej rady v novom zložení, pričom niektorí členovia boli prítomní online z Vietnamu, Mexika, Brazílie a Španielska. Okrem iného počas tohto zasadania menoval hlavný predstavený aj nových provinciálov:- pre provinciu Argentína-Sever don Horacio BARBIERI,- pre provinciu Brazília Belo Horizontedon Natale VITALI,- pre provinciu Mexiko Guadalajaradon Filiberto GONZÁLEZ,- pre osobitný okruh Piemont a Valle d'Aostadon Leonardo MANCINI,- pre vizitatóriu Pápežskej saleziánskej univerzity don Maria AROKIAM KANAGA,- pre provinciu Poľsko-Sever don Tadeusz ITRYCH- a pre vizitatóriu Tropická rovníková Afrika don Roland MINTSA.

Don Artime tiež informoval o zadelení úloh pre niektorých spolubratov, ktorí boli súčasťou hlavného domu v ostatných rokoch. Don Guillermo Basañes a don Václav Klement boli menovaní ako mimoriadni vizitatóri ´ad nutum´ a ´pro tempore´, don Fabio Attard bol menovaný za zodpovedného pre permanentnú formáciu saleziánov a laikov v Európe, so zodpovednosťou priamo hlavnému predstavenému. Don Eusebio Muñoz bol menovaný za riaditeľa Saleziánskej prokúry v Madride. Don Joan Lluis Playá bol menovaný za svetového delegáta hlavného predstaveného pre saleziánsku rodinu, pričom  naďalej zostáva asistentom pre Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB) a Dobrovoľníkov s donom Boscom (CDB).Don Francesco Cereda, doterajší vikár hlavného predstaveného, sa vráti do provincie svojho pôvodu (Miláno), a rovnako aj don Timothy Ploch (USA). Don Tadeusz Rozmus, bývalý radca pre región Severnej a strednej Európy sa stane členom komunity v Zürichu.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.