Hlavný predstavený dáva opäť do pozornosti modlitby za mier

(Rím, Taliansko, 8. augusta 2014) – Včera, 7. augusta, pápež František v súvislosti s násilím, ktorému sú vystavení kresťania v Iraku, vyzval k modlitbe a pomoci, aby sme spoločne boli svedkami „konca súčasnej ľudskej drámy“. Túto výzvu podporil aj hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime: „zachovajte bratov a sestry z rôznych kresťanských komunít v severnom Iraku hlboko vo svojich srdciach“.

2014 08 08 ANS mier

Momentálne sa v severnom Iraku odohráva skutočný exodus: okolo 100 tisíc kresťanov uteká pred násilím. „Kostoly sú okupované, kríže odstránené. 100 000 kresťanských utečencov ušlo len s oblečením, niektorí peši, do oblasti Kurdistanu,“ povedal včera chaldenský patriarcha v Kiruku, arcibiskup Louis Sako.

„Situácia týchto kresťanov je zúfalá, pretože v Arbil, hlavnom meste irackého Kurdistanu, nie sú pripravení ich prijať, pretože nevedia, kam s tisíckami, ktoré stále prichádzajú,“ vysvetlil kardinál Fernando Filoni, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.Pápež František v tejto hroznej situácii obnovil „svoje duchovné súcitenie so všetkými, ktorí prechádzajú cez tento bolestivý proces“ a vyzval celú Cirkev „k pozdvihnutiu neprestajnej spoločnej modlitby a prosbe Ducha Svätého o dar mieru“.

Pápež tiež vyjadril „naliehavú výzvu medzinárodnej komunite“, aby „konala na ochranu tých, ktorí sú zasiahnutí alebo ohrozovaní násilím a aby zaistili potrebnú pomoc, zvlášť tú najnutnejšiu, pre mnohých, ktorí sú vyhnaní a tých, ktorých osud závisí od solidarity druhých“.

Dnes hlavný predstavený podporil túto výzvu, „pozývam všetkých, aby sa pridali k Svätému Otcovi v modlitbe a aby zachovávali našich kresťanských bratov a sestry v severnom Iraku hlboko vo svojich srdciach, a pamätali na to, že naše spoločenstvo a solidarita je pre nich veľmi dôležitá. Žiada nás o vlastnú výchovu a vzdelávanie k tolerancii rôznorodosti, aby sme mohli vybudovať spoločnosť založenú viac na evanjeliu a spravodlivosti“.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.