Hlavný predstavený: Hovorím, že Ján Bosco je živý!

(Rím, 15. decembra 2015) – Rok veľkej vďačnosti, oslavy a obnoveného úsilia s mladými a pre mladých, taký bol rok dvestoročnice od narodenia dona Bosca. Jeho desiaty nástupca, don Ángel Fernández Artime, odovzdal 8. decembra saleziánskej rodine video posolstvo s názvom „Hovorím, že Ján Bosco je živý!“

Prinášame video so slovenskými titulkami, ktoré pripravila redakcia ANS, a tiež celý prepis videa do slovenčiny.

 

 

Don Bosco je živý.Don Bosco sa ukázal živý tento rok a je živý dnes.Hovorím, že Ján Bosco je živý!Nemyslime si, že takýto otec nás môže len tak opustiť.HOVORÍM, ŽE JÁN BOSCO JE ŽIVÝ!Otec žije, vždy tu bol a vždy tu zostáva, vzal si na starosť opustených mladých a siroty, deti ulice, osamelých, a pomáhal im zmeniť sa…Anjel prijatia, ktorý kráčal po našich uliciach.AKO VČERAZbadal som, že mladí ak nájdu dobrotivú ruku, ktorá sa o nich stará, zamerajú sa na poctivý život, zabudnú na minulosť, stanú sa dobrými kresťanmi a čestnými občanmi.DNESHovorím, že Ján Bosco je živý a pustil sa do tisícich vecí.Nevidíš jeho otcovskú starosť, ktorá sa teraz prejavuje po celom svete?Nepočuješ ho spievať jeho pieseň toľkým dcéram a synom, ktorí sú odrazom jeho otcovskej lásky?Pre nás všetkých je to dôvod veľkej nádeje, keď vieme práve toto:tam, kde nás potrebujú, kde je počuť volanie a prosby najchudobnejších mladých,maličkých, opustených dievčat, zblúdených mladých, ktorí nás volajú a pozývajú,tam sa skôr či neskôr stretnú s nami.Jedného dňa ma môj otec predal, nemám nič, ani len svoju budúcnosť.Všetky školy ma odmietli.Tak mám prázdno v žalúdku i v hrdle, akoby nenaplniteľnú priepasť, napätie, strach z budúcnosti, hnev a trpkosť.SALEZIÁN JE…Salezián je ten, kto zosúladí tlkot svojho srdca so životom toľkých ochudobnených mladých; vidí v Kristovi mladých, a v nich Krista.Drahí členovia saleziánskej rodiny, toto je nádherná skutočnosť, toto je ozaj naša pravá veľká odpoveď na slávenie dvestoročnice narodenia dona Bosca.Povedal som to na začiatku a hovorím to aj na konci:Bol to rok hlbokých milostí, pre to, čo sme zažili a pre to všetko, čo nám bude umožnené uskutočniť teraz a v nasledujúcich rokoch.Don Bosco sa nikdy nezastaví.SI AKO DON BOSCO…Si ako don Bosco, ak miluješ touto čírou láskou, s dôverujúcou odvahou…S láskou, ako keď si bol chlapec…Sviežo a bez vrások…On žije, keď jeho saleziáni sú takíto.Títo synovia a dcéry sú nasledovníkmi čistej lásky a viery, a obety: celí pre mladých, celí pre Krista…Ako ich otec don Bosco, aj oni sú pohnutí zoči-voči utrpeniu mladíka, ktorý sa nachádza v ťažkostiach, a berú na seba záväzok.Don Bosco nám plne dôveruje. Povedal nám: Ja som urobil náčrt, vy ho vymaľujte.Zakončím týmto prirovnaním: Ako sa don Bosco vo svojom sne nebál nijakého zla, ani my nemáme strach z mora, ktoré je pred nami.Všetkých vás bratsky a otcovsky objímam, moja drahá saleziánska rodina, priatelia dona Bosca, najdrahší mladí.Nemyslime si, že takýto otec nás môže len tak opustiť.Hovorím, že don Bosco je živý!Dvesto rokov: ešte sme len začali!SEN POKRAČUJE…Priateľ… otec.Učiteľ… otec.Don Bosco bol a vždy bude môj otec.Bez dona Bosca by nemal môj život zmysel.Pre mňa je don Bosco vizionár a svätec na každý deň.Otec, dobrý priateľ.Veľký človek, ktorý pomáhal deťom ulice.Don Bosco je môj najmilovanejší svätý.On je to, kto vždy vedie môj život.Spoznal som dona Bosca v oratóriu, keď som mal šesť rokov a od tej chvíle ma neopustil, vždy viedol môj život.Don Bosco je priateľom všetkých!Pre mňa je ako brat, priateľ a otec, ako rodič.Milujem dona Bosca.Milujem Máriu Pomocnicu.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.