Hlavný predstavený je na návšteve u našich severných susedov

(Krakov, Poľsko, 18. septembra 2014) – Od pondelňajšieho popoludnia je don Ángel Fernández Artime po prvýkrát ako hlavný predstavený na návšteve Poľska, ktorá bude trvať týždeň (15. – 21. septembra) a zavedie ho do všetkých štyroch provincií v krajine. Spolu s ním je jeho sekretár don Horacio López a hlavný radca pre región strednej a severnej Európy, don Tadeusz Rozmus.

2014 09 18 Polsko1

Don Artime sa najprv pozdravil s krakovským provinciálom donom Dariuszom Bartochom a ostatnými členmi provinciálneho domu a išiel navštíviť teologický študentát, kde sa stretol so saleziánskou komunitou a členmi saleziánskeho misijného dobrovoľníckeho hnutia Młodzi Światu. Poskytol aj rozhovor časopisu Don Bosco a denníku Dziennik Polski.

V priebehu príhovoru ku komunite teologického študentátu don Artime zdôraznil podstatu saleziánskej charizmy a pripomenul im, že saleziáni sú pozvaní k vytvoreniu blízkeho vzťahu s Bohom, aby boli mužmi, ktorí sú šťastní a žili v komunitách, ktoré sú skutočne evanjeliové, poznačené skutočnou bratskosťou. Po priestore na otázky stretnutie zakončili večernou modlitbou a tradičným slovkom na dobrú noc.

Neskôr večer, po pozorovaní západu slnka nad historickým centrom Krakova, sa hlavný predstavený stretol v provinciálnom dome s niektorými reprezentantmi saleziánskej rodiny, vrátane hlavných predstavených Sestier a kongregácie svätého Michala Archanjela, prezidentom odchovancov v Poľsku a regionálom Dobrovoľníkov s donom Boscom. Počas ich jednoduchej a srdečnej konverzácie sa don Artime dotkol tém a výziev, ktorým čelia zasvätení, potreby autentickosti, zdieľanej charizmy sústredenej na mladých, hoci rozvíjanej v každej skupine podľa jej špecifických charakteristík.

2014 09 18 Polsko2

2014 09 18 Polsko3

Počas druhého dňa návštevy 16. septembra sa hlavný predstavený stretol s provinciálnou radou a potom odišiel do Osvienčimu. Tu sa zišiel so zamestnancami a študentmi saleziánskych škôl v meste a sprevádzaný saleziánmi z Krakova a zástupcami saleziánskej rodiny predsedal svätej omši v Kostole Márie Pomocnice kresťanov.

Poobede sa desiaty nástupca dona Bosca stretol so všetkými saleziánmi provincie a ako bod navyše navštívil osvienčimský koncentračný tábor, ktorým bol hlboko zasiahnutý. Druhá časť jeho programu v Poľsku pokračuje vo Vroclavi.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.