Hlavný predstavený je na návšteve Ukrajiny

(Ukrajina, Ľvov, 14. októbra 2014) – 13. októbra o 21.00 hod. miestneho času priletel hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime do Ľvova na návštevu ukrajinskej saleziánskej provincie gréckokatolíckeho obradu.

Privítal ho provinciál don Onorino Pistelato spolu so spolubratmi a mladými. Cestou do saleziánskeho domu sa zastavili vo farnosti Panny Márie Ochrankyne, ktorej sviatok sa slávi 14. októbra.

V rámci svojej návštevy si hlavný predstavený pozrie saleziánske dielo v Ľvove a okolí, stretne sa so spolubratmi a saleziánskou rodinou, pozdraví primátora mesta a tiež kyjevského pomocného biskupa a uvedie do úradu nového provinciála dona Karola Maníka. Návšteva bude trvať do rána 16. októbra.

Informoval Karol Maník SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.