Hlavný predstavený navštívil Rusko, saleziáni sú tam už 25 rokov

(ANS – Moskva, 13. októbra 2016) – Oslavy 25 rokov práce saleziánov medzi mladými v Rusku sa konali prvý októbrový víkend priamo v Moskve. Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime strávil celý jeden deň so spolubratmi, medzi nimi boli aj dvaja Slováci. Don Andrej Porubčin, ktorý pracuje priamo v Moskve, a don Jozef Tóth, ktorý pôsobí na Sibíri v meste Aldan.

Počas trojdňového programu zavítal medzi saleziánsku rodinu aj moskovský arcibiskup Mons. Paolo Pezzi, ako aj provinciál saleziánov z poľského mesta Pila, spolu s provinciálnou radou – keďže moskovská komunita patrí do jeho provincie.

Nedeľnú eucharistiu slávila saleziánska rodina v katolíckej katedrále hlavného ruského mesta. Jej správa je zverená práve saleziánom. Napokon nechýbal veselý mládežnícky program aj ocenenie saleziána Iozifa Zaniewskeho, ktorý je v Rusku od začiatku saleziánskej prítomnosti.

2016 10 13 artime moskva1

2016 10 13 artime moskva2

2016 10 13 artime moskva3ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.