Hlavný predstavený ohlásil ďalšiu generálnu kapitulu

(ANS, Rím, 13. apríla 2018) – Na záver krátkeho zasadania hlavnej rady koncom marca oznámil hlavný predstavený don ÁngelFernándezArtime podrobnosti o ďalšej v poradí už 28. generálnej kapitule saleziánov.

Kapitula sa bude konať na tému: „Akí majú byť saleziáni pre mladých dnes a v budúcnosti?“ Don Artime vysvetlil tému nasledovne: „Chceme sa zaoberať profilom saleziána dnes a aj pre zajtrajšok, takým spôsobom, aby bol schopný dať tie najlepšie možné odpovede mladým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú… Musíme sa zaoberať aj dôležitými právnymi otázkami, aby sme ešte viac podporili naše poslanie v tejto dobe.“

Miesto 28. generálnej kapituly bude Valdocco v Turíne od nedele 16. februára do 4. apríla 2020. „Za regulátora 28. generálnej kapituly som menoval dona StefanaVanoliho,“ aktuálneho sekretára hlavnej rady.

„Aký má byť profil súčasného saleziána a v budúcnosti? – Kladie si otázku don Artime. – Dnešná realita nie je taká istá, ako bola pred 40-timi rokmi a aj odpovede nemôžu byť tie isté. Chceme odpovedať s vernosťou voči dnešným mladým. Dnešní mladí prežívajú odlišné situácie než pred 40-timi rokmi… Dnešní mladí prežívajú odlišné situácie aj v porovnaní len spred niekoľkých rokov. Sú ponorení do digitálneho sveta, do úchvatného sveta mládežníckeho dobrovoľníctva, do reality profesionálnej prípravy, do bolestnej reality využívania mladých, mladých imigrantov. Tieto situácie majú taký vplyv, o akom sme pred 30 a 40 rokmi nehovorili.“

„Saleziánske poslanie dnes sa uskutočňuje, vďaka Bohu, v ponorení sa do reality poslania zdieľaného medzi saleziánmi a laikmi… a kvôli vernosti sa musíme otvoriť tejto realite… Pozývam vás modliť sa za to už odteraz.“


 

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.