Hlavný predstavený pozýva: Urobme Facebook saleziánskejším

(Rím, Taliansko, 27. januára 2014) – Hlavný predstavený saleziánov, don Pascual Chávez, zverejnil video správu, v ktorej sa pripája k iniciatíve Urobme Facebook saleziánskym 2014. Základnou myšlienkou tejto iniciatívy, ako vysvetľuje jeden z jej tvorcov, je požiadať ľudí o to, aby si dali obrázok dona Bosca ako svoju profilovú fotku, čím sa Facebook stane novým „ihriskom“, kde sa stretávame s mladými. 

S projektom Urobme Facebook saleziánskym začal v roku 2011 don Cristiano Ciferri z provincie Južné Taliansko spolu s kandidátom Marcom Antoniom Pitom z bogotskej provincie v Kolumbii a Andreom Papom. Odvtedy ju má na starosti Marco Antonio Pita, kolumbijský salezián, ktorý je na pedagogickej praxi spolu s ďalšími mladými saleziánmi a dobrovoľníkmi. Marco Antonio Pita hovorí: „(Facebook) sa stáva priestorom, v ktorom mnoho ľudí zdieľa fotografie svojich skupín, svoje myšlienky a reflexie… Je miestom stretnutia, povedal by som, že sa stáva novým ihriskom, na ktorom sa mladí stretávajú. V skutočnosti je to veľmi príťažlivé, pretože píšu svojim vlastným jazykom a to priťahuje mnohých ďalších a povzbudzuje ich to pokračovať v animácii a ponúkaní motivácie.“ 

Akcie Urobme Facebook saleziánskym 2012 sa zúčastnilo viac ako 60 krajín s odhadovaným počtom 10 000 zúčastnených a 27 000 pozvaných hostí. V čase minuloročného sviatku dona Bosca Urobme Facebook saleziánskym 2013 malo 44 665 pozvaných a 8104 potvrdilo účasť. Tento rok potvrdilo účasť už takmer 4000 ľudí. 

Hlavný predstavený v pozvánke povedal: „Musíme sa pokúšať obohatiť náš svet všetkými hodnotami, ktoré ho urobia ľudskejším, prijímajúcim a otvorenejším dialógu. Don Bosco by to robil tiež! Pozývam vás stať sa členom digitálneho sveta Urobením Facebooku saleziánskejším.“ 

Video hlavného predstaveného nájdete v taliančine TU. Urobme Facebook saleziánskym nájdete TU

2014 01 27 ANS FB

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.