Hlavný predstavený prináša úsmev do Sýrie (+ video)

(Damask, Sýria, 12. apríla 2018) – Zatiaľ čo východne od sýrskeho hlavného mesta Damask pokračuje vojna, don Ángel Fernández Artime sprevádzaný svojím sekretárom donom Horaciom Lópezom prišiel do sýrskeho mesta s cieľom priniesť ako nasledovník dona Bosca utešenie, radosť a nádej obyvateľom zraneným siedmymi rokmi vojny.

Hlavný predstavený dorazil do mesta 5. apríla. V skoré poobedie, sprevádzaný niekoľkými mladými ľuďmi, vyrazil v pútnickom duchu na cestu apoštola Pavla a dorazil do kostola sv. Ananiáša. Tu si priblížili príbeh obrátenia sv. Pavla, ktorý don Artime niekoľkými slovami okomentoval a zdôraznil, aké dôležité je pre každého dnes zmeniť svoj život tým, že ho nasmeruje k Bohu.

2018 04 12 ans Syria 1

Deň sa skončil slávením Eucharistie v kostole sv. Pavla v oblasti Tabbala v Damasku a slovami povzbudenia mnohým, ktorí sa s hlavným predstaveným prišli pozhovárať.

Nasledujúci deň sa hlavný predstavený najprv stretol so saleziánmi z miestnej komunity a počúval ich problémy a výzvy a ponúkol svoje sprevádzanie. Potom poobede sa zúčastnil na slávnostnom stretnutí so všetkými deťmi a mladými z oratória, celkovo okolo 1000 ľudí.

Poobedie pokračovalo tradičnými vystúpeniami mladých z oratória, na čo don Artime odpovedal hrou na gitaru, čo veľmi potešilo všetkých prítomných. Hlavný predstavený predsedal svätej omši na ihrisku domu a potom vypustil holubicu ako znak mieru pre mesto a krajinu.

2018 04 12 ans Syria 3

Nakoniec, citujúc dona Bosca, povedal prítomným mladým, že mu ukradli srdce a že je rád, že v Damasku našiel druhé Valdocco.

Z Damasku hlavný predstavený so sekretárom odišiel na návštevu mesta Aleppo. V meste poznačenom vojnou, ale aj nádejou, nahral hlavný predstavený video pozdrav. Prinášame vám jeho preklad, nižšie nájdete video v taliančine s anglickými titulkami.

2018 04 12 ans Syria 2

Dnes je nedeľa 8. apríla 2018. Nachádzame sa tu, v Aleppe, na tom istom mieste, odkiaľ nám naši spolubratia poslali vianočný pozdrav. Som naozaj šťastný, že som tu so všetkými týmito mladými ľuďmi, so saleziánskou rodinou, s našimi sestrami – Dcérami Márie Pomocnice, s našimi spolubratmi, všetci ako jedna rodina a saleziánske mládežnícke hnutie. Sme tu, aby sme niečo povedali všetkým v celom našom saleziánskom svete, saleziánskej rodine vo svete, našim spolubratom a sestrám a všetkým mladým ľuďom, ktorí si nás môžu vypočuť.

Som šťastný, že vám môžem povedať, že sme sa prišli modliť za pokoj, modliť sa za stretnutie medzi ľuďmi, kultúrami a náboženstvami a tiež prosiť Pána, aby sme našou ľudskou slobodou toto už nikdy nezopakovali.

Musím vám povedať, že sme zasiahnutí toľkou deštrukciou, toľkou bolesťou, pre mnohých mŕtvych, pre 102 000 ľudí zranených bombami a viac ako 3-4- 5 miliónov Sýrčanov, ktorí odišli zo Sýrie. Toto je veľmi bolestivé.

Ale chcem vám povedať aj niečo iné, čo môžete vidieť: je tu veľa nádeje! Najprv, vďaka viere, a ešte viac počas tohto veľkonočného obdobia, môžeme skutočne cítiť, že život pokračuje, že život, bratskosť, pomoc je možná, že Pán podporuje každého, všetkých veriacich akejkoľvek viery v jedného Boha. Vidíme, že život sa sem vracia, že je tu ozajstná vôľa znovu vybudovať bratskosť, vybudovať spolunažívanie, pokračovať v službe svojím ľuďom, tým, ktorí prichádzajú po nás, ktorí sa v týchto rokoch narodili.

Drahá saleziánska rodina, drahí mladí, dovoľte mi požiadať vás, predovšetkým o pochopenie, o láskavý pohľad pre týchto našich spolubratov, sestry, priateľov, o modlitbu vo viere k Pánovi, aby im nechýbali sily. A znova opakujem výzvu k bratskosti a solidarite, aby sme pomohli tým, ktorí stratili všetko, k veľkému objatiu a silnému priateľstvu voči našej saleziánskej realite, ktorá je veľmi krásna, kresťanská a patrí jednoducho obyvateľom Aleppa a Sýrie.

Všetkým vám posielam veľké objatie a pozdrav!

Ahoj, ahoj, Shukran, shukran!

 

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.