Hlavný predstavený sa bude modliť za blahorečenie dona Titusa

(Vajnory, 3. novembra 2016) – Don Ángel Fernández Artime zavíta hneď v prvý deň svojej návštevy na Slovensku do Vajnor, kde sa v kostole pomodlí pri relikviách Božieho služobníka Titusa Zemana modlitbu za jeho blahorečenie.

Modlitbové stretnutie vo farskom kostole vo Vajnoroch sa začne v piatok 4. novembra o 19.30 hudobno-slovným pásmom a v závere hlavný predstavený saleziánov prednesie modlitbu za blahorečenie, udelí požehnanie a adresuje prítomným saleziánske večerné slovko.Desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime sa „stretne“ s donom Titusom ešte v sobotu, počas programu s mladými v Žiline, kde sa bude hovoriť aj o príbehu tohto mučeníka za duchovné povolania.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.