Hlavný predstavený sa stretol so saleziánskou rodinou z USA a Kanady

(Kanada, 20. septembra 2018) – Hlavný predstavený strávil 7. a 8. september na návšteve v Kanade. Po príchode absolvoval rozhovor v televízii "Soľ a svetlo". Saleziáni z Kanady uviedli, že aj moderátor obdivoval jeho skromnosť, radosť a priamosť v témach o mladých ľuďoch a viere.

Nasledujúci deň sa najprv odohral najdôležitejší moment návštevy, dvojhodinové stretnutie so spolubratmi. Don Ángel sa s nimi podelil o svoje presvedčenie, že momentálne je na tom saleziánska kongregácia veľmi dobre. Komunity a spolubratia sú veľmi pokojní a zanietení. Kongregácia je celosvetovo veľmi oceňovaná za všetko, čo robí v prospech mladých, obzvlášť núdznych, na mnohých miestach s ťažkosťami a v trápení. Tiež otvorene hovoril o niektorých výzvach. Mnohé z nich trápia všetkých zasvätených v súčasnej Cirkvi.

Po obede sa don Ángel stretol so saleziánkami z Montrealu a Québecu. Ich radosť a entuziazmus boli veľmi nákazlivé. Záverečným podujatím návštevy bolo stretnutie s mladými, laikmi a členmi saleziánskej rodiny, ktorého sa zúčastnilo asi 150 ľudí.

Don Ángel sa podelil aj o svoje dojmy z návštevy v sýrskom Aleppe a o to, akým spôsobom saleziánska prítomnosť vo vojnových oblastiach najlepšie reprezentuje to, kým saleziáni sú. Tiež všetkých povzbudil, aby neboli "sťažovateľmi", ale tými, ktorí robia dobro, bez ohľadu na to, aká zúfala sa situácia môže zdať. V homílii sa každého opýtal otázku: "Naozaj veríš, že Boh prišiel, aby ťa zachránil a naozaj mu otváraš svoje – niekedy zlomené – srdce?"

Po ukončení návštevy Kanady sa hlavný predstavený opäť ocitol v Mexiku, v provincii Mexiko – Guadalajara. Dorazil v nedeľu 9. septembra a do Ríma sa vrátil už na druhý deň. Dôvodom jeho krátkej návštevy bolo stretnutie so saleziánmi z provincie Spojené štáty – Západ.

Stretnutie sa uskutočnilo v Tijuane, na mexicko-amerických hraniciach, kvôli tomu, že hlavnému predstavenému nebol dovolený vstup na územie USA, pretože tento rok navštívil Sýriu. Keďže hlavný  predstavený je "otcom" kongregácie, chcel sa aj napriek tomu stretnúť so spolubratmi, aby vedel, ako žijú, kde pracujú, ako ohlasujú Krista.

Saleziánska komunita v Tijuane pripravila hlavnému predstavenému rodinné privítanie. Členovia provinciálnej rady Spojených štátov – Západ zas mali príležitosť nielen stretnúť dona Artimeho, ale aj dozvedieť sa o aktivitách saleziánov v centre "Padre Chava", ktorí sa denne venujú tisíckam migrantov a chudbných.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.