Hlavný predstavený saleziánov: Dvestoročnica ako príležitosť oživiť charizmu

(ANS, Colle Don Bosco, 18. augusta 2014) – „Z vŕšku v Becchi vyhlasujeme rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca za otvorený.“ Týmito slovami v sobotu 16. augusta 2014 oficiálne otvoril hlavný predstavený saleziánov a desiaty nástupca dona Bosca don Ángel Fernández Artime jubilejný rok osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca, svätca mladých, svätého vychovávateľa a zakladateľa širokého hnutia na záchranu mládeže.

„Veríme, že táto dvestoročnica bude príležitosťou pre autentickú duchovnú a pastoračnú obnovu v našej saleziánskej rodine, príležitosťou skutočne oživiť charizmu a ukázať, ako veľmi je don Bosco aktuálny, ako aj vždy pre mladých bol. Veríme, že to bude príležitosť na prežívanie zvereného poslania s obnoveným presvedčením a silou, vždy pre dobro detí a mladých na celom svete, najmä tých, ktorí nás najviac potrebujú, chudobní a zraniteľní.“

Don Ángel Artime zdôraznil, že dvestoročnica „bude časom, v ktorom prispejeme pokorne tým, čo je súčasťou našej charizmatickej identity: našim úsilím vnímať a čítať spoločenskú realitu, najmä tú mládežnícku, ktorá sa nás dotýka.“ Lebo zoči-voči mladým treba stále udržovať „našu vieru a plnú dôveru v nich, v každého mladého, v ich možnosti a schopnosti; našu istotu o dobrote ich sŕdc – nech je ich príbeh akýkoľvek, o možnosti, že budú protagonistami svojho života, majúc nás po ich boku – ak to príjmu, aby naplno rozvíjali svoje talenty a plné ľudské a kresťanské povolanie.“

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.