Hlavný predstavený ukončil návštevu Albánska a Kosova

(Tirana, Albánsko, 10. októbra 2014) – Niekoľko dní po návšteve pápeža Františka v Albánsku tam zavítal aj hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime. Desiaty nástupca dona Bosca dorazil 1. októbra, navštívil aj saleziánov v Kosove. Dôvodom návštevy je vzrast a podpora saleziánov na území Albánska a Kosova pri príležitosti dvestoročnice.

Počas prvých dvoch dní navštívil saleziánov v Tirane a Prištine a bol príjemne prekvapený mierou integrácie mladých ľudí v mnohonáboženskom kontexte. Dona Ángela po príchode do saleziánskeho strediska privítalo množstvo mladých, saleziánov a zamestnancov. Pozreli si video o histórii saleziánskeho domu. Nachádza sa v ňom škola, oratórium, kostol a denné centrum. Slávnosť sa uskutočnila v divadelnom stane. Medzi účastníkmi bol provinciál, don Pasquale Cristiani a zástupcovia mesta a Cirkvi. Hlavný predstavený hovoril o práci saleziánov vo svete.

2014 10 10 ANS Albansko1

Na stretnutí so saleziánmi, Dcérami Márie Pomocnice kresťanov a členmi výchovnej komunity, vrátane ortodoxných kresťanov a moslimských zamestnancov, ich hlavný predstavený povzbudil, aby ešte viac rástli v dialógu a spoločnej blízkosti, založenej na zdieľanom nadšení pre dona Bosca, ktorý je darom pre všetkých.

V Prištine sa stretol s mladými v škole. Pripomenul im, aby boli silní, aby si uvedomili dôležitosť všeobecného vzdelania, ktoré je cenné na celý život a aby neodkladali záväzok k svätosti.

Navštívil aj Gjilam, kde sa zúčastnil otvorenia novej školy, oficiálneho otvorenia dvestoročnice a seminára o výchove. Povzbudil žiakov, rodičov a zamestnancov školy, aby spojili sily, pretože dobro mladých ľudí a spoločnosti závisí od ich vzdelania.

Hlavný predstavený vyjadril na konci návštevy veľkú spokojnosť. Umožnila mu stretnúť mnoho chudobných mladých, spoznať a oceniť súčasný stav rešpektu medzi veriacimi rôznych náboženstiev a dozvedieť sa viac o histórii a veľkej osobnosti súčasnej svätosti, Matky Terezy z Kalkaty.

2014 10 10 ANS Albansko2

Na fotografii sa nachádza salezián zo Slovenska, don Pavol Minarčič, prvý zľava.

ANS, tl

foto: Facebook hlavného predstaveného

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.