Hlavný predstavený uverejnil nové video pre saleziánov

(Rím, Taliansko, 20. septembra 2016) – Hlavný predstavený, ako každý štvrťrok, uverejnil nové video pre saleziánov a saleziánsku rodinu. Tentokrát v ňom hovorí najmä o aktuálnom milosrdnom roku.

"…tlmočiť milosrdenstvo do nášho každodenného života znamená pokračovať vo voľbe pre radostný život, znamená to skutočne sa starať o ducha rodiny, ako o odlišujúcu črtu, ktorá je nám vlastná, znamená to, že preventívny systém, ktorý je v prvom rade systémom výchovy a života viery a existencie sa musí konkrétne pretlmočiť do medziľudských vzťahov, ktoré sú tvorené rešpektom, dôverou zo strany chlapcov a dievčat, ktorí sa musia cítiť skutočne milovaní. Toto všetko je časťou našich charakteristických čŕt."

Okrem toho vo videu spomína aj list saleziánom, ktorý napísal (v taliančine tu, v angličtine tu) a tiež text, ktorý napísali mladí zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia počas Svetových dní mládeže v Krakove. Týka sa prežívania milosrdenstva a každodennom živote.

 

 

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.