Hlavný predstavený: Vítame pápeža Františka

(Rím, Taliansko, 14. marca 2013) – Hlavný predstavený saleziánov, don Pascual Chávez Villanueva, ponúka kongregácii a saleziánskej rodine pri príležitosti zvolenia pápeža Františka novú správu, ktorá potvrdzuje hlbokú previazanosť saleziánov s Petrovým nástupcom.

Mal som tú milosť byť na Námestí sv. Petra preplnenom tisíckami ľudí, najmä mladých ľudí, v momente, keď sme počuli intenzívne očakávané prehlásenie:

“Annuntio vobis gaudium magnum;habemus Papam:Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,Dominum Georgium MariumSanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglioqui sibi nomen imposuit.FRANCISCUM.”

Hoci nebol medzi „papabili“, čo spočiatku zmiatlo tých, ktorí ho nepoznali, privítanie nového nástupcu svätého Petra nemeškalo a odpoveďou bol dlhý potlesk, výkriky radosti a potom prvé spevy: „Francesco, Francesco, Francesco…“

Znova to bol Duch Svätý, ktorý sprevádzal kardinálov vo výbere muža, ktorého Boh sám vybral za Kristovho zástupcu.

S vami všetkými, drahí bratia a sestry, členovia celej saleziánskej rodiny a mladí, sa modlím a ďakujem Pánovi za veľký dar, ktorý nám dal v osobe kardinála Jorgeho Maria Bergoglia, jezuitu, arcibiskupa Buenos Aires, ktorého som mal milosť spoznať a spolupracovať s ním osobne v Latinskoamerickej episkopálnej konferencii v Aparecide a neskôr na procese blahorečenia Zefirína Namuncuru.

Výber mena František je príznačný v spôsobe, akým poukazuje na niektoré charakteristické črty – jednoduchosť, chudobu, autentickosť – a zároveň sa stáva programom, pretože vyzdvihuje niektoré aspekty, ktoré opisujú tvár dnešnej Cirkvi a jej vzťah k svetu.

Pred udelením svojho prvého pápežského požehnania nás požiadal, aby sme sa zaňho modlili. V úplnom tichu tak každý z nás z hĺbky svojho srdca urobil, nechajúc sa viesť Duchom Svätým. Teraz vás pozývam vzývať naňho hojné dary Ducha Svätého, aby videl svetlo, podľa ktorého rozozná, čo dnes Pán očakáva od svojej Cirkvi a aby mal silu uskutočniť to.

V duchu viery a s veľkou úctou a oddanosťou vítame pápeža Františka, ako by to urobil don Bosco, odporúčame ho do starostlivosti a materského vedenia Márie, Pomocnice kresťanov a zároveň ho uisťujeme o našej náklonnosti, poslušnosti a najsrdečnejšej a priamej spolupráci v tomto čase novej evanjelizácie.

Don Pascual Chávez V., SDBHlavný predstavený

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.