Hlavný predstavený vyzýva saleziánsku rodinu zjednotiť sa v modlitbe o pokoj

(Rím, Taliansko, 29. júla 2014) – Hlavný predstavený saleziánov a desiaty nástupca dona Bosca po príhovore pápeža Františka v nedeľu 27. júla, kedy Svätý Otec žiadal „z celého svojho srdca“ o zastavenie vojen, vyzýva všetky zložky saleziánskej rodiny a mladých v saleziánskom prostredí, aby sa zjednotili s pápežom v modlitbe za pokoj.

– – –

Moja drahá saleziánska rodina, moji drahí mladí:

v nedeľu 27. júla Svätý Otec, pohnutý bolesťou i nádejou vo viere, predniesol silnú výzvu. Citlivo sa ma dotkli jeho posledné slová: „Zastavte sa, prosím! Prosím vás z celého svojho srdca. Je na čase prestať! Zastavte sa, prosím!“ Som si istý, že túto prosbu zdieľa v našom svete väčšina mužov a žien dobrej vôle.

To, čo je isté, že vojnou sa všetko stráca, všetko ale možno získať pokojom! Pápež František konkrétne poukázal na chlapcov a dievčatá, ktorým vyrvali život, vzali nádej. A ak tragédia a hrôzy vojny sú drámou pre otcov, matky, starcov, tak je koncom pre tých najbezbrannejších, pre tých, čo nemôžu chápať, čo sa deje, o čo ide.

Drahí bratia a sestry na mnohých stranách, kde je prítomná saleziánska charizma: dovoľte mipožiadať preto, aby sme sa zjednotili v tejto modlitbe so Svätým Otcom, aby sme sa modlili s vierou, aby sa Pán dotkol našich sŕdc, aj sŕdc osôb, ktoré môžu rozhodovať o ukončení tých vojen, ktoré teraz prebiehajú a nech nám udelí dar byť vždy nositeľmi a budovateľmi jeho pokoja. Modlime sa, aby sa toľká bolesť premenila v nový, Ním vzkriesený život. Modlime sa, aby sme vždy boli schopní zasadzovať sa za pokoj a za deti a mladých, ktorí najviac trpia.

Nech dá Pán, aby neprestávala žiariť nádej. Bratsky vás objímam.

Don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený

2014 07 29 artime-vyzva

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.