Hlavný predstavený zakončil návštevu Brazílie veľkým stretnutím s 2000 mladými

(Brazília, 24. augusta 2018) – Dlhé oslavy s mladými ku cti dona Bosca, ktorý prvý sníval o meste Brazília – takto strávil hlavný predstavený don Ángel F. Artime posledné dni návštevy v provincii Brazília – Belo Horizonte, výlučne v hlavnom meste Brazília.

Vo štvrtok 9. augusta, sprevádzaný svojím sekretárom donom Horáciom Lópezom, radcom pre región Južná Amerika donom Natalom Vitalim a provinciálom donom Carlinhosom Fistarolom, sa don Ángel pozdravil so všetkými, ktorí ho prišli privítať na letisko. Nasledujúci deň sa najprv stretol so svojimi spolubratmi a poobedie strávil na stretnutí so saleziánskou mládežou, ktorého sa zúčastnilo asi 2000 chlapcov a dievčat.

Stretnutie sa začalo slávnostnou svätou omšou v krypte, kde sú uchované relikvie dona Bosca. Počas eucharistie vyslali aj niekoľko mladých misijných dobrovoľníkov, ktorí budú slúžiť v Angole. „Mladí ľudia musia pamätať na to, aby konali dobro sebe aj druhým,“ povedal hlavný predstavený v homílii.

Nasledoval zábavný večer, v ktorom sa predstavili zástupcovia jednotlivých skupín. Zakončil ho riaditeľ Inštitútu don Bosco, don Anselmo Nascimento, slovami: „V tento významný deň sa nemohlo stať nič lepšie, ako to, že následník dona Bosca ukáže našim mladým niektoré z našich snov.“

Sobotu 11. augusta strávil don Ángel výlučne s mladými. Stretol sa s nimi pri relikviách dona Bosca a tiež mal pre nich pripravenú katechézu, po ktorej nasledoval priestor na otázky na tému povolania. Večer predsedal svätej omši a zúčastnil sa modlitebnej vigílie, v ktorej mladí animátori pokračovali až do noci.

Na záver, v nedeľu 12. augusta, viedol hlavný predstavený, sprevádzaný saleziánskou rodinou a všetkými mladými animátormi procesiu, ktorá niesla veľkú sochu dona Bosca z mestskej katedrály ku krypte s jeho relikviami, kde sa tiež uskutočnila záverečná svätá omša.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.