Hlavný radca pre pastoráciu mládeže: Stretnutie Saleziánskeho mládežníckeho hnutia sa blíži

(Rím, Taliansko, 21. júla 2015) – Niekoľko dní pred začiatkom SMH Don Bosco 2015, svetového stretnutia mladých ľudí zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia (SMH), hovorí don Fabio Attard, hlavný radca pre pastoráciu mládeže, o význame tohto dôležitého stretnutia v roku dvestoročnice a o príležitostiach, ktoré ponúka.

2015 07 21 ANS SMHAká bude vo všeobecnosti štruktúra stretnutia a aké prinesie novinky?Stretnutie SMH Don Bosco 2015 bude príležitosťou pre mladých ľudí zo Saleziánskeho mládežníckeho hnutia z celého sveta, aby sa posilnili v ich duchovnej a charizmatickej identite. Dni budú pozostávať z chvíľ modlitby, počúvania, zdieľania a osláv. V takomto prostredí nachádza kultúrna rozmanitosť svoje duchovné zázemie a charizmu. Mladí ľudia prídu do kontaktu so samotným zdrojom svojej voľby. Posilnia sa najmä v apoštolskom zanietení v prospech mnohých mladých, ktorí na nich nahliadajú ako na tých, ktorí dávajú jasné a dôveryhodné svedectvo svojej viery v štýle dona Bosca. Nie je toho veľa, čo bude na tomto stretutí nové, ale bude tam obnovujúca sila osoby Krista, ako ju zažil don Bosco, ktorý je stále mladý a živý aj po 200 rokoch od jeho narodenia. Aké budú dôležité body stretnutia? Hlavnými bodmi budú ranné stretnutia počas prvých troch dní, kedy budú účastníci rozmýšľať o tom, čo dnes znamená byť „ako don Bosco“, v čom spočíva výzva žiť život „s mladými“ a potom prijať volanie dať sa „pre mladých“. Štvrtý deň bude dňom zmierenia a odpustenia, v centre ktorého bude svätá spoveď. Každý večer počas týchto štyroch dní bude zahŕňať návštevy saleziánskych miest a miest súvisiacich so svätcami Turína, ktorí boli zapojení do sociálneho apoštolátu, a tiež návšteva Turínskeho plátna. Každý deň zakončíme chvíľou mariánskeho zasvätenia, meditáciou a modlitbou ruženca, tiež oslavami a hudbou.

15. august je dňom púte, všetci pôjdeme na Colle don Bosco. Prechádzka z Castelnuova Don Bosco do Becchi bude prípravou na 16. august – deň 200. výročia narodenia dona Bosca.

Tieto momenty spoločne sú vyhradené na vyjadrenie saleziánskej modlitby, oratoriánskej radosti a obnoveného apoštolského zapálenia v duchu dona Bosca.

Akú myšlienku chceme odovzdať mladým ľuďom prostredníctvom tejto udalosti?Myšlienka je jednoduchá: dnes rovnako ako včera, don Bosco je stále príkladom viery prijímanej s radosťou, žitej v rodinnom duchu a zdieľanej veľkodušne na ihrisku života. Po týchto dňoch pôjdeme domov s dôverou, že je dobré byť nasledovníkmi Ježiša s pomocou Márie, a že s donom Boscom môžeme stále cítiť túto krásu aj dnes.

Ako môžu mladí ľudia a saleziánska rodina, ktorá nemôže byť fyzicky prítomná v Turíne, sledovať túto udalosť?Toto je otázka, na ktorú sme mysleli od samého začiatku. Vytvorili sme sociálnu sieť, ktorá bude slúžiť ako základ všetkého, čo sa bude diať. Bude tam priamy prenos na YouTube a na Facebooku a materiál, ktorí dostanú účastníci, sa dá nájsť na stránke www.symdonbosco2015.com.2015 07 21 ANS SMH 2

Aký má z pohľadu hlavného radcu pre pastoráciu mládeže význam a odkaz rok dvestoročnice?Odkazom tohto roku dvestoročnice by mala byť obnova ohňa, ktorý horel v srdci nášho Otca a Učiteľa dona Bosca, v srdci každého z nás. Naším zámerom ako kongregácie a saleziánskej rodiny od začiatku nebolo vytvárať umelé ohňostroje. Namiesto toho sme boli a sme stále presvedčení, že tento rok je rokom milosti, v ktorom na prvom mieste sme volaní k oslave Boha za dar dona Bosca a saleziánskej charizmy. Tiež všetci dúfame, že tento rok bude obnovené naše zapálenie pre mladých ľudí, aby sme mohli dať nádej, dôveru a radosť mnohým mladým, ktorí na nás stále čakajú.

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.