Homília a príhovory z poslednej rozlúčky s donom Jozefom Sobotom (video)

(Námestovo, 4. februára 2020) – Prinášame záznam homílie a príhovory, ktoré odzneli 25. januára počas pohrebnej svätej omše za dona Sobotu vo farskom Kostole sv. Šimona a Júdu v Námestove.

Ako si na zosnulého saleziána spomínajú jeho spolubratia a veriaci si môžete pozrieť v reportáži.

 

Zdroj: www.sdbno.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.