Hrdinské cnosti Attilia Giordana ASC potvrdené

(Vatikán, 14. októbra 2013) – Svätý Otec František autorizoval Kongregáciu pre kauzy svätých na vyhlásenie dekrétu o hrdinských cnostiach Božieho služobníka Attilia Luciana Giordaniho, laika, otca rodiny a spolupracovníka Saleziánskej spoločnosti sv. Jána Bosca.

Attilio Giordani sa narodil v Miláne 3. februára 1913. Syn pracovníka na železnici spoznal dona Bosca v saleziánskom oratóriu v meste. Bol výnimočným animátorom a katechétom, ktorý našiel zdroje pre bytie v milosti v sviatostnom živote, modlitbe a v duchovnom vedení. Počas viac než 10 rokov vo vojenskej službe, vrátane rokov počas druhej svetovej vojny, bol svedkom viery medzi svojimi druhmi v armáde. Po vojne založil „Križiakov dobra“, aby obnovil nádej v mladých ľuďoch.

Oženil sa s Naomi Davanzovou, s ktorou mali spolu tri deti. Keď deti vyrástli, odišli ako dobrovoľníci do Brazílie. Attilio ich so ženou nasledovali a Attilio pokračoval vo svojom záväzku ako vychovávateľ a kazateľ v Brazílii. Zomrel v Campo Grande 18. decembra 1972.

2013 10 14 ANS Attilio

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.