Humenčania prežili letný chatový tábor ako obyvatelia tradičnej slovenskej dediny

(Viničky, 24. júla 2017) – Hej slovenská dedina, chatovačka začína! Týmito slovami začínala hymna tohtoročnej chatovačky s názvom Slovenská dedina. Vyše 120 mladých zo saleziánskeho strediska v Humennom sa na týždeň vrátilo v čase a stali sa z nich dedinčania.

Tábor, ktorý každoročne pripravujú saleziáni, saleziánky a animátori z Humenného sa tento rok konal 10.-15. júla vo Viničkách. Počas týždňa si mladí pripomenuli rôzne tradície a zvyky našich predkov. Dokonca sa mohli prihlásiť do obecných zoskupení, ako napríklad tanečný súbor, ružencové bratstvo či futbalový klub.

Deti mali tiež možnosť zúčastniť sa duchovnej obnovy. Mnoho z nich prijalo sviatosť zmierenia a hodnoty im boli ponúknuté zaujímavou formou aj prostredníctvom stanovíšť s aktivitami. V každodennom programe mala svoje miesto svätá omša, do ktorej sa mohli aktívne zapojiť spevom v dedinskom zbore.

Zvyky a tradície neodmysliteľne patria k slovenskej dedine. Jeden z dní bol venovaný téme Veľkej noci. Deti si postupne pripomenuli dni Veľkonočného trojdnia. Nechýbalo umývanie nôh, stavanie kríža či tradičné jedlá. Ďalšou tradíciou, na ktorú nezabudli boli Jánske ohne. Vyvrcholením bola typická dedinská svadba so všetkým, čo k tomu patrí. Živá kapela, veľká tancovačka a na záver čepčenie, redový tanec a únos nevesty. Samozrejme popri všetkých zvykoch a tradíciách nechýbali nočné hry, športové turnaje, turistika a iné zaujímavé aktivity.

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.