Humenčania ťahali na chatovačke za jedno laso

(Lipany, 17. júla 2014) – Saleziáni dona Bosca (SDB) a Dcéry Márie Pomocnice (FMA) pôsobiaci v Humennom pripravili v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi letný zážitkový tábor pre deti a mládež pod názvom Kolónia El Paso. Na „chatovačke“, ako akciu s dlhoročnou tradíciou nazývajú, sa zúčastnilo viac ako sto detí vo veku 10 – 16 rokov z Humenného a okolia. Tohtoročná téma priblížila život na Divokom západe. Po príchode sa účastníci, rozdelení do chlapčenských a dievčenských skupín indiánov a kovbojov, zoznámili s prostredím rekreačného zariadenia Lúčka – Potoky pri Lipanoch a dobrovoľníci ich uviedli do témy tábora. Ústrednou myšlienkou bolo heslo "Ťaháme za jedno laso", ktoré si účastníci uvedomovali aj prostredníctvom plagátov “Wanted!”. Tie mohli každý deň vidieť na rozličných miestach a usilovali sa túto myšlienku naplniť. Medzi “hľadanými” bolo priateľstvo, odpustenie, statočnosť, tímovosť, radosť a spomienky. Počas nasledujúcich dní absolvovali účastníci mnoho súťaží, ale tiež indiánsko-kovbojský výcvik podľa príslušnosti ku svojmu kmeňu; naučili sa narábať s lasom, lukom, vzduchovkou, vyskúšali si jazdu na koni aj stavanie príbytkov v lese. Nad táborom sa v tej chvíli už čnelo indiánske típí.  Na účastníkov čakali tímové hry ako futbal, méta, lakros a ďalšie, počas ktorých sa učili bojovať spolu v zmysle fair-play. Počas galavečera slávnostne vyhlásili výsledky turnajov a nechýbal ani zábavno-kultúrny program, ktorý si pre účastníkov pripravili dobrovoľníci. “Bol to veľmi dobrý tábor – výborný program, no hlavne super ľudia. Nedokážem ani vybrať najlepšiu časť, všetko malo čosi do seba. Vynikajúco strávený týždeň,” povedala účastníčka Viktória Vasiľová z kovbojského kmeňa Kansas.

 

 Viac na www.humenne.saleziani.skAutor: Maraj Friel

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.