Humenská jesenná šarkaniáda opäť spájala rodiny a mladých

(Humenné, 10. októbra 2013) – V prvú októbrovú nedeľu sa konala tradičná jesenná šarkaniáda. Nad humenskou kalváriou sa zišlo viac ako 200 ľudí z nášho mesta i okolia. Celú akciu pripravili učitelia z Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda v spolupráci so saleziánmi dona Bosca.

Vstupenkou na nedeľné popoludnie boli šarkany, ktoré medzi sebou súťažili o rôzne ceny. Oceňovali sa šarkany, ktoré najvyššie vyleteli ako aj tie, ktoré boli najlepšie ozdobené. Zábavné popoludnie deťom tiež spestrili rôzne pripravené disciplíny. Za ich úspešné zvládnutie získavali deti žetóny, za ktoré si mohli kúpiť rôzne ceny.

 

 

Informoval: Ondrej Marcinov

Zdroj: www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.