Humenskí saleziáni spolupracovníci hodnotili rok

(Humenné, 1. decembra 2014) – V sobotu dopoludnia 22. novembra sa konala výročná konferencia saleziánov spolupracovníkov (ASC) v Humennom. Cieľom konferencie bolo obzrieť sa za uplynulým rokom, zhodnotiť ako sa saleziánom spolupracovníkom darilo prežívať saleziánske povolanie a zároveň načerpať silu a povzbudenie do nadchádzajúceho obdobia.

V príjemnej rodinnej atmosfére, v dome sestier saleziánok sa stretlo 18 saleziánov spolupracovníkov a 1 ašpirantka (adeptka medzi členov ASC), Anka Slaninová.  Konferencia sa neformálne začala priateľskými rozhovormi v radostnej atmosfére. Jozef Kolarčík, člen provinciálnej rady ASC, priblížil heslo hlavného predstaveného dona Artimeho – Ako don Bosco, s mladými, pre mladých. Prezentácia i jeho slová povzbudzovali k nasledovaniu dona Bosca v láske k mladým. Členovia miestnej rady ASC v Humennom zhodnotili uplynulé obdobie a zároveň vyzdvihli aj ďalšie nenápadnejšie činnosti ako napr. varenie na akciách, výzdoba kaplnky, upratovanie, adventný predaj kníh a v neposlednom rade modlitby a obety za mladých a saleziánske akcie. Svojou prítomnosťou saleziánov spolupracovníkov potešil aj ich bývalý delegát don Cyril Gajdoš SDB. Konferencia vyvrcholila sv. omšou a obnovením prísľubu. Potom sa saleziánska rodina stretla na slávnostnom obede pri príležitosti 60-tych narodenín dona Vincenta Feledíka SDB.

Viac na www.humenne.saleziani.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.