Ignác Stuchlý, prvý československý provinciál saleziánov, bol vyhlásený za ctihodného

(Vatikán, 23. decembra 2020) – Pápež František schválil v pondelok 21. decembra dekrét o hrdinských čnostiach Božieho služobníka Ignáca Stuchlého a tým ho zaradil medzi ctihodných. Na ceste ku blahorečeniu bude ešte potrebné preskúmať a potvrdiť zázrak na jeho príhovor.

Ignác Stuchlý sa stal prvým českým saleziánom – rehoľné sľuby zložil v roku 1896 – a bol prvým provinciálom samostatnej československej saleziánskej provincie, ktorá existovala v rokoch 1935 až 1939. Následne bol provinciálom saleziánov v Čechách až do svojej smrti v roku 1953.Českí saleziáni v správe o vyhlásení Ignáca Stuchlého za ctihodného uvádzajú: „Z duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho velkou pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru v Boha v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti zlo, utrpení i těžkosti promění v požehnání.“

Diecézna fáza procesu blahorečenia sa začala v roku 1993, v roku 2018 bolo rímskej Kongregácii pre kauzy svätých odovzdané Pozício.

Modlitbu novény pre súkromné použitie, ako aj veľa ďalších informácii o novom ctihodnom, nájdete na istuchly.cz.

Podľa sdb.cz rhsdb

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.